Gerekçeli Karar Nedir?

Gerekçeli Karar Nedir?

  Gerekçeli karar, mahkeme salonlarında ve dava dosyalarında adını çok sık duyduğunuz unsurlardan bir tanesidir. Hukuki açıdan oldukça değerli olan gerekçeli karar ile alakalı dikkate alınması gereken en önemli detayın bu karar ile mahkeme kararının detayları ile birlikte kesinleşmiş olduğudur.…

 E-Duruşma ile İlgili Her Şey

E-Duruşma ile İlgili Her Şey

E-duruşma, son zamanlarda Covid-19’un insan hayatını derinden etkilemesi ile birlikte karşımıza çıkan bir kavramdır. E-duruşma sistemleri avukatların bulundukları ortamdan online bir şekilde tarafı oldukları Hukuk Mahkemesi duruşmalarına katılmalarını sağlamak için tasarlanan bir sistemdir. Klasik davalardan ve duruşmalardan farklı bir işleyiş…

 Kira Sözleşmesi ve Kiracının Hakları

Kira Sözleşmesi ve Kiracının Hakları

  Kira sözleşmesi; ev sahibi ve kiracılar arasında gerçekleştirilen karşılıklı bir borç anlaşmasıdır. Ev sahibi, sözleşmede belirlenen evin kiralanması yükümlülüğünü yerine getirmeyi borçlanırken kiracının da ev kirasını borçlandığı ifade edilebilir. Bu anlamda sözleşmeden doğan borcu ödemek durumunda olan tarafların çeşitli…

 Kira Artış Oranlarının Yasal Yükümlülükler

Kira Artış Oranlarının Yasal Yükümlülükler

Kira artışı hem ev sahiplerinin hem de kiracıların önem verdiği ve bilgi sahibi olmak istediği konular arasında yer almaktadır. Kira artışı, her geçen yıl çok daha yoğun bir şekilde yükselmekte olup kiracılar tarafından hoş karşılanmamaktadır. Peki, yıllık kira artışı nasıl…

 Suç ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma

Suç ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma

  Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değerlendirilen ve kamu yararına faaliyet gösteren kimseler olarak kabul edilir. Memurların hukuki açıdan işledikleri suçlar veya görevleri ile bağdaşmayacak eylemler gerçekleştirdiklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevden uzaklaştırıldıkları ya da çıkarıldıkları…

 Rüşvet Suçu ve İrtikap Suçu Arasındaki Farklar

Rüşvet Suçu ve İrtikap Suçu Arasındaki Farklar

  Türk Hukuk Sistemi’nde rüşvet suçu ve irtikap suçu birbiri ile çok karıştırılan suçlar arasında kabul edilir. Bu anlamda iki suç arasındaki farkların açıklanması konunun anlaşılması açısından çok daha önemlidir. Farkları sıralamadan önce dikkate alınması gereken en önemli şey irtikap…

 Blog Yazarlarının Telif Hakları

Blog Yazarlarının Telif Hakları

  Blog yazarlığı son dönemlerde oldukça yaygınlaşmış konulardan bir tanesi olurken blog yazarlığı ile alakalı hukuki konuların da gündeme geldiği söylenebilir. Blog yazarlığı ve telif hakları ile alakalı son dönemde gündeme gelen en önemli hukuki konu yazıların telif hakları ve…

 Yüz Tanıma ile Mesai Takibi Yasal mı?

Yüz Tanıma ile Mesai Takibi Yasal mı?

  Yüz tanıma sistemi ile mesai takibi, son yıllarda hemen her işletmede kullanılan oldukça teknolojik çözümlerden bir tanesidir. İşletmelerin inovasyon olarak kabul ettikleri bu yenilik aslında hukuki bir problemin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Bu nedenle de işletmelerin inovasyon yaparken…

 Depremde Oluşan Zararlardan İdare Sorumlu mudur?

Depremde Oluşan Zararlardan İdare Sorumlu mudur?

  Türkiye, büyük bir kısmı deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkelerden bir tanesi olması nedeni ile depremlerin çok yoğun yaşandığı bir ülkedir. Türkiye’de depremin normal hayatın bir gerçeği olarak kabul edilmesi insanlar için hukuki hallerin de deprem bağlamında değerlendirilmesini gündeme…

 Açık Ayıp Nedir? Gizli Ayıp Nedir?

Açık Ayıp Nedir? Gizli Ayıp Nedir?

Ticari satışlarında ayıplı mal tüketici mahkemelerinin en önemli konularından bir tanesidir. Tüketicilere satılan mallarda ayıp olması durumunda iki kavram karşımıza çıkar. Bunlar açık ayıp ve gizli ayıptır. Taşınırların satışı genel olarak TBK’da düzenlenen satıcının ayıplı maldan doğan sorumluluğunun karşılığında alıcıların…