Hes Kodu ve KVKK

Hayat Eve Sığar uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşları yeni koronavirüs konusunda bilgilendirmek için geliştirdiği bir uygulamadır. Salgının risklerini en aza indirmek, yayılmasını önlemek için geliştirilen mobil uygulama son derece yararlı ve vatandaşların ilgisini çeken bir uygulama haline gelmiştir.

Uygulamanın içeriğinde bulunduğunuz bölgenin ne kadar riskli olduğunu gösteren harita, riskli grupta olup olmadığınızı gösteren sağlık durumu paneli, aile bireylerinizin sağlık durumu paneli, Covid 19 süreci ile ilgili bilgilendirme kısmı ve HES kodu alabileceğiniz kısım yer almaktadır. Kurulumu son derece basit olan HES uygulaması günümüz pandemi koşulları altında bireyler için olmazsa olmazlar arasında yer almayı başarmıştır.

HES uygulamasında bulunan Karekod Okut özelliği ile bireyler bulundukları bölgede yer alan karakodları rahatlıkla tarayabilir. Bunun yanı sıra HES kodu işlemleri ile kod alarak tren ve uçaklarda rahatlıkla seyahat edilebilir.

HES Kodu Kullanımı Ve Avantajları

HES kodu, bireylerin Covid 19 hastası olup olmadığını gösteren ve virüse yakalanması durumunda son 15 gün içerisinde aynı ortamda bulunduğu kişileri, temaslıları uyaran önemli bir koddur. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HES Kodu’nun en temel amacı bireyleri Covid 19 ile ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve hastalığın bulaş riskini en aza indirmektir. Gösterdiğiniz şikayetlere göre Covid-19 riski taşıyıp taşımadığınızı da söyleyen bir uygulama olan HES uygulaması ile Covid-19 sürecinin en iyi şekilde atlatılması beklenmektedir.

HES Kodu ve KVKK

KVKK 28. Maddesi, (ç) bendinde“Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.” düzenlemesi yer almaktadır. Kanun hükümlerinin uygulanması bakımından bu bir istisna olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla da bu hüküm kapsamında yer alan hallerde yukarıda belirtilen özel nitelikli verilerin işlenmesi için açık rıza alınması zorunluluğu geçerli olmayacaktır. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli kamuoyu duyurusunda da belirttiği üzere; “Salgın hastalık gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalık teşhisi konmuş kişilerin bulaşıcılığının sürdüğü dönemde izolasyonlarının temin edilmesine, genel nüfusun konum verilerinin işlenmesi suretiyle kalabalık alanların tespit edilmesine ve bu kapsamda önlemler geliştirilmesine yönelik olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirilmektedir.”

Bu görüşe göre; kamu kurum ve kuruluşlarının kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlere giriş çıkışlarında kamu düzeni ve kamu güvenliği sebebiyle HES Kodu alınmasını zorunlu tutması istisna kapsamında sayıldığı görülmektedir. Kurum, bu doğrultuda kamunun menfaatini bireysel menfaatlerden üstün tutmaktadır.