Covid-19 ve Yasal Yükümlülükler

COVID-19 salgını, işyeri güvenliği gerçeğini ve ilgili endüstri standartlarını değiştirdi. İşverenler, işyerinde önemli ölçüde farklı zorluklarla ve bunun sonucunda güvenlik önlemleri ve işçi korumalarına ilişkin yeni yükümlülüklerle karşı karşıyadır.

İşverenler, işyerini yeniden açmak için güvenlik planları oluştururken, çalışanların kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanmasını ve çalışma alanını derinlemesine temizlemeyi kapsayan yasalar, düzenlemeler ve yönergeler dahil olmak üzere bir dizi pratik husus ve yükümlülüğü ele almalıdır.

COVID-19 İşyeri Güvenliği Politikalarına İlişkin Çalışma Bakanlığı

Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı işverenlerin müdahale çabalarını işyeri için etkili COVID-19 güvenlik politikaları geliştirmeye ve uygulamaya odaklamaları gerektiğini tavsiye etti. Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı işverenlerin güvenlik politikalarının “işyeri ve bir veya daha fazla çalışanın çalıştığı veya istihdamlarının bir koşulu olarak mevcut olduğu diğer yerler” olarak tanımlanan çalışma ortamını kapsamasını şart koşmaktadır.

İşverenlerin Koruması Gereken Kapsanan İşçiler

Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı standartları uyarınca, işçiler üçüncü şahıs bir alt yüklenici tarafından çalıştırılsa veya bağımsız yükleniciler olsalar bile işverenler güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla sorumludur. Bu nedenle işverenler, COVID-19’a yanıt olarak işyeri güvenlik planlarında yapılan güncellemelerin tutarlı bir şekilde güncellendiğinden emin olmak için geçici personel ajansları, alt yükleniciler, bağımsız yükleniciler ve diğer üçüncü taraf satıcılarla yapılan anlaşmaları gözden geçirmeyi düşünmelidir.

Evden Çalışırken Çalışanların Yükümlülükleri

Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı işverenlerin evde çalışanları koruma konusunda sınırlı sorumlulukları olduğunu tarihsel olarak açıkça ortaya koymuştur. Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı bir çalışanın ev ofisinden işverenleri sorumlu tutmayacağını ve ev ofislerini incelemeyeceğini belirtti. Ancak bakanlık, fiziksel zarar riski olduğunu gösteren bir şikayet alırsa, bakanlık bir çalışanın ev tabanlı üretim operasyonunu inceleyecektir. İşveren, işverenin sağladığı veya çalışanın ev tabanlı üretim operasyonlarının bir parçası olarak kullanılması gereken malzeme veya ekipmanın neden olduğu risklerden sorumlu olabilir.

Güvenlik Protokolleri

Sosyal Uzaklaşma: İşverenler, mümkün olduğunda sosyal mesafeyi uygulamaya yönelik politikalar uygulamalıdır. Bu, 1.5 metrelik sosyal mesafeyi ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanmayan “büyük toplantılardan” kaçınmayı içerir. (Bu ve diğer güvenlik protokolleri ile işverenler, Sağlık Bakanlığı kılavuzundan daha kısıtlayıcı olabilecek ilgili kılavuzlara başvurmalıdır.)

Esnek Hastalık İzni Politikaları Uygulayın: İşverenler, hastalık izni politikalarının esnek ve halk sağlığı rehberliği ile tutarlı olmasını sağlamalıdır. Politikalar ayrıca çalışanların hasta bir aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin vermelidir. Şu anda hastalık izni vermeyen işverenler, cezalandırıcı olmayan “acil hastalık izni” politikalarını uygulamayı düşünmelidir.

Çalışanları COVID-19’un Yayılmasının Azaltılması Konusunda Eğitmek İçin Çalışan Eğitim Programı Oluşturun: Sağlık Bakanlığı’na göre, işverenlerin, hastalık ve kişisel hijyen söz konusu olduğunda çalışanlarından net beklentiler oluşturması gerektiğini belirtir. Çalışanlar hasta ise evde kalmalı, ellerini en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamalı, sabun ve su yoksa en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanmalı ve gözlerine, burnuna ve ağzına dokunmaktan kaçınmalıdır.