Nişan Bozulması ve Tazminat Davası

 

Nişan bozulması ve tazminat davası hukuk sistemimizde en çok merak edilen konulardandır. Bu nedenle de söz konusu durumun ele alınması oldukça değerlidir.

Nişanlanma, çiftler arasında evlenme vaadi ile karşılıklı niyet açıklaması sonrasında ortaya çıkmış durumdur. Evlenme vaadi olarak da bilinen nişanlanmanın aile hukuku sözleşmesi olduğu açıktır. Taraflar arasındaki tanışma dönemi olarak da kabul görmektedir. Türk Medeni Kanunu kapsamında ele alınan nişan bozulması öncelikle nişanın geçerli olması şartına bağlıdır.

Nişanın Geçerli Sayılması İçin Gerekli Koşullar

Nişanın geçerli olabilmesi adına belli başlı koşulların varlığından söz etmek gerekir. Burada herhangi bir eksiklik varsa nişan geçerli olmaz bu nedenle de nişan bozulması durumu ortaya çıkmaz. Aşağıda nişanın geçerli sayılmasını gerektiren halleri görebilirsiniz.

 • Nişanın bir evlilik vaadi ile gerçekleşmiş olması gerekir,
 • Süre şartı olmaksızın nişanın yapılması gerekir,
 • Tarafların 18 yaşını tamamlaması şarttır,
 • Nişan bir erkek ve bir kadın arasında olmalıdır.

Koşulları sağlayan bir nişan geçerli kabul edilecektir. Bu nedenle de nişanın bozulması ile alakalı hukuki sürecin de ortaya çıkması mümkün olacaktır.

Nişanın Sona Ermesi ve Tazminat Davaları

Nişan, iki taraf arasındaki evlilik vaadi olduğundan bozulması ile alakalı belli başlı konulara dikkat çekmek gerekir. Bu kapsamda nişan tek tarafın kusuru ile ortadan kalkabilmektedir. Öte yandan tarafların anlaşması da nişanı bozacak durumlardandır. Nişanın bozulması nedeniyle taraflardan birinin maddi ya da manevi kayıp yaşaması nişan sonrasında tazminat durumunun ortaya çıkmasına neden olur.

Nişanın sona ermesi tek başına tazminata başvurmak için bir koşul değildir. Burada taraflardan birinin bir mağduriyet yaşamış olması gerekir. Aksi takdirde tazminat davasının herhangi bir hükmü olmayacaktır.

Nişanın Bozulması ve Manevi Tazminat

Nişanın bozulması ile birlikte taraflardan mağdur olanın tazminat talebi ile mahkemeye başvurması mümkündür. Ancak manevi tazminatın öne sürülebilmesi adına belli başlı koşullar vardır. Aşağıdaki koşulların varlığı tazminat talebini geçerli kılacaktır.

 • Nişan, tek tarafın iradesiyle sona ermelidir,
 • Taraflardan birinin kişilik hakları zedelenmelidir,
 • Nişanı bozan tarafın kusurlu olması gerekir,
 • Tazminat talep eden kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır,
 • İlliyet bağı bakımından bir sorun olmamalıdır,
 • Nişan bozulduğundan kişinin itibarı ve manevi durumu zarar görmüş olmalıdır.

Yukarıdaki koşullar varsa ve manevi tazminat talep etmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey en yakın Aile Mahkemesi’ne başvurmaktır. Bu sayede nişan bozulması nedeni ile tazminat hakkınızı kullanabilirsiniz.

Nişanın Bozulması ve Maddi Tazminat

Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat talep etmek de mümkündür. Tıpkı manevi tazminatta olduğu gibi maddi tazminatta da belirli koşullar aranmaktadır. Aşağıda bu koşullara göz atabilirsiniz.

 • Maddi tazminat için geçerli bir nişanın var olması gerekir,
 • Davalı olacak tarafın haksız nedenle nişanı bozmuş olması gerekir.

Maddi tazminat olarak tarafların isteyeceği şeyler nişan için yapılan harcama, alınan eşyalar vb. giderlerdir. Nişan ile ilgili olmayan giderlerin maddi olarak tazmin edilmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle de tarafların maddi tazminat taleplerinde tutarlı olmaları gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir