Evlat Edinme ve Şartları

Evlat Edinme ve Şartları

Evlat Edinme ve Şartları Evlat edinme, yasada düzenlenen koşulları karşılayan kişilerin; çocukların, erginlerin ya da kısıtlıların ebeveynliğini üstlenmektir. Çeşitli nedenlerden dolayı anne veya baba olma duygusundan mahrum kalan ancak bu duyguyu yaşamak isteyen kişiler için oldukça önemli bir kurum olan…

 Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Çekişmeli boşanma davası; boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların velayeti noktasında ihtilafa düşen eşlerin, Türk Medeni Kanunu ile hüküm altına alınan boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak Aile Mahkemesinde açtığı davadır. Boşanma sebepleri; genel boşanma sebepleri ve…

Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada Mal Kaçırma Boşanmada mal kaçırma; taraflardan birinin ya da her ikisinin mal paylaşımına konu edilmemesi için malları elden çıkarması, satması veya saklaması olarak ifade edilir. Mali açıdan son derece önemli bir işlem olan boşanmada mal kaçırma, çeşitli yasal düzenlemeler…

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu md.106’da düzenleme alanı bulmuştur. Tehdit suçunda fail, gerçekleşmesi kendi iradesine bağlı bulunan bir kötülüğü, belirli bir kişiye karşı gelecekte gerçekleşecekmiş gibi gösterir. Tehdit suçunun meydana gelebilmesi için kişinin haksız bir zarara…

Gasp Suçu ve Cezası

Gasp Suçu ve Cezası Gasp suçu, bir kişiye karşı tehdit veya cebir kullanmak suretiyle zilyedi olduğu malın hukuka aykırı şekilde alınması ile gerçekleşir. Uygulamada yağma suçu olarak da bilinen gasp suçu, yalnızca taşınır mallar üzerinde gerçekleşir.  Bu itibarla, taşınır bir…

Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri Boşanma sebeleri; Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur. Kanun koyucu, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki başlıkta düzenlediği boşanma sebeplerini sınırlı sayıda ifade etmiştir. Genel boşanma sebepleri: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, Tarafların anlaşması, Ortak…

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma davası; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenleme alanı bulan iki boşanma davasından biridir. Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen taraflar, çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davası açmak suretiyle boşanabilir. Çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısa…

 Cinsiyet Değişikliği Davası

Cinsiyet Değişikliği Davası

Cinsiyet Değişikliği Davası ya da Cinsiyet Değiştirme Davası son dönemde en çok merak edilen hukuki konulardan bir tanesi olmayı başarır. Bu kapsamda oldukça değerli olan bu konuyu ele alırken hukuki açıdan nelerle karşı karşıya kalınacağını da incelemek gerekecektir. Cinsiyet, toplumsal…

 Nişan Bozulması ve Tazminat Davası

Nişan Bozulması ve Tazminat Davası

  Nişan bozulması ve tazminat davası hukuk sistemimizde en çok merak edilen konulardandır. Bu nedenle de söz konusu durumun ele alınması oldukça değerlidir. Nişanlanma, çiftler arasında evlenme vaadi ile karşılıklı niyet açıklaması sonrasında ortaya çıkmış durumdur. Evlenme vaadi olarak da…