Apostil

Apostil

Apostil Apostil; resmi makamlarca verilen bir belgenin, ilgili makamın bulunduğu ülke makamları tarafından bir başka ülkede geçerli olması amacıyla onaylanmasıdır. Apostil şerhi kapsamında; Türkiye’den alınan bir resmî belgenin bir başka ülkede geçerli kabul edilebilmesi sağlanabileceği gibi bir başka ülkeden alınan…

 Tazminat Davası

Tazminat Davası

Tazminat Davası Tazminat davası, meydana gelen maddi veya manevi nitelikli zararın giderilmesi için zarar ile orantılı belirlenen paranın ödenmesi talepli dava şeklinde ifade edilebilir. Manevi tazminat davası ve maddi tazminat davası olmak üzere iki farklı şekilde tezahür eden tazminat davası,…

 Evlat Edinme ve Şartları

Evlat Edinme ve Şartları

Evlat Edinme ve Şartları Evlat edinme, yasada düzenlenen koşulları karşılayan kişilerin; çocukların, erginlerin ya da kısıtlıların ebeveynliğini üstlenmektir. Çeşitli nedenlerden dolayı anne veya baba olma duygusundan mahrum kalan ancak bu duyguyu yaşamak isteyen kişiler için oldukça önemli bir kurum olan…

 Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Çekişmeli boşanma davası; boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların velayeti noktasında ihtilafa düşen eşlerin, Türk Medeni Kanunu ile hüküm altına alınan boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak Aile Mahkemesinde açtığı davadır. Boşanma sebepleri; genel boşanma sebepleri ve…

 İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi İşverenin işçiye hakaret etmesi ve sair menfi haller, uygulamada sıkça yaşanır. Bu ve benzer hallerin yaşanmaması ve işvereni tarafından hakarete maruz kalan işçinin haklarının korunması amacıyla İş Kanunu belirli düzenlemelerde bulunarak bu tür durumları hukuki sonuçlara…

Alkollü Araç Kullanma Cezası | 2022

Alkollü Araç Kullanma Cezası Motorlu araçlar yaygın kullanımı nedeniyle hukuk düzeni tarafından düzenleme altına alınmış ve trafik güvenliğini sağlamak adına, sürücülerin alkollü araç kullanmaları, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Alkollü araç kullanma cezası, alkollü sürücünün bir kaza yapmasına gerek olmaksızın uygulanır. Hukuk…

Bilişim Sistemine Girme Suçu | TCK 243

Bilişim Sistemine Girme Suçu | TCK md.243 Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sistemine sahibinin rızası alınmaksızın girilmesi ve bilişim sisteminde kalmaya devam edilmesiyle oluşur. Bilişim sistemine girme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 243. Maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. İnternet ve teknolojinin…

Domain İhlali *Alan Adı İhlali

Domain İhlali *Alan Adı İhlali Domain tescili, internet ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile kişiler için ekonomi aracı olarak kullanılmakta ve bu nedenle çeşitli uyuşmazlıklara ve hak ihlallerine konu teşkil etmektedir. Haksız tescil işlemleri nedeniyle meydana gelen domain ihlali, bir diğer…

Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada Mal Kaçırma Boşanmada mal kaçırma; taraflardan birinin ya da her ikisinin mal paylaşımına konu edilmemesi için malları elden çıkarması, satması veya saklaması olarak ifade edilir. Mali açıdan son derece önemli bir işlem olan boşanmada mal kaçırma, çeşitli yasal düzenlemeler…