aile hukuku

Aile Hukuku alanı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup aile birlikteliğine dair pek çok konu ile ilgilenmektedir. Aile Hukuku kapsamında ele alınan konulardan şu şekilde bahsedilebilmektedir:

  • Nişanlanma
  • Boşanma
  • Evlilik birlikteliği
  • Velayet ve vesayet durumları
  • Aile kurumunun korunmasına yönelik konular
  • Nafaka davaları
  • Evlat edinme
  • Aile içi mal paylaşımları

Bu konuların içerisinde yer alan durumlar Aile Mahkemeleri kapsamında incelenmekte olup kararlar da bu mahkemelerce verilmektedir. Bunun yanı sıra aile birlikteliği üzerinden kadın ve çocuk haklarının da Aile Hukuku içerisinde değerlendirildiği bilinmektedir.

Aile Hukuku kapsamında danışmanlık almak isteyenlerin aynı zamanda nişanlılık süreçlerine dair de hizmet almaları mümkün olmaktadır. Nişanlı olan çiftlerin birbirlerine yönelik sadakat yükümlülükleri göz önünde bulundurularak olası aldatma durumları bu anlamda yaptırım hakkı doğurmaktadır.

Velayet Davaları

velayet davalari

Velayet davaları boşanma sonrasında çocukların bakımının anne ya da babada olmasına ilişkin karar verme sürecini ele almaktadır. Çocukların anne ve babalarının malları üzerinden de hak sahibi olmaları da bu davalar üzerinden değerlendirilmektedir.

Velayet davaları üzerinden savunma ya da itirazlar yapılırken öncelikli olarak çocukların fiziki ve ruhsal sağlıkları için en uygun olan ortamın belirlenmesi sağlanmakta olup 18 yaşından küçük olmasına rağmen çocukların da velayet durumuna ilişkin söz hakları üzerinden değerlendirmeler yapılması söz konusu olmaktadır.

Velayet davaları beraberinde nafaka durumlarının da değerlendirilmesini gerektirmektedir. Nafaka her ne kadar eşlere verilen bir hak olsa da çocukların bakım süreçleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hak edilen miktarlar mahkeme nezdinde belirlenmektedir.

Velayet davalarının yanı sıra evlat edinme süreçleri içerisinde yer alan vesayet davalarının da bu hukuk bağlamında değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Anne ve babası vefat eden çocukların aile yakınlarının vesayeti altına alınması gibi pek çok hukuki alanın bu bağlamda değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Aile Hukuku Alanında Verilen Avukatlık Hizmetleri

Aile Hukuku alanında verilen avukatlık hizmetleri doğrudan tarafların hak edişlerinin belirlenmesi ve mahkemenin bu ha edişler doğrultusunda bir karar verebilmesi için gerekli argümanların geliştirilmesine yönelik sunulmaktadır.

Boşanma davasının görüleceği durumlarda öncelikli olarak anlaşmalı boşanma yapılması adına tarafların karşılıklı olarak uzlaşma sağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma sürecin hızlanması açısından önemli olmakla birlikte bazı durumlarda tarafların anlaşmama halinde davaların çekişmeli olarak sürdürülmesi de mümkündür.

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerin arasında boşanma sonrasında yapılacak olan mal paylaşım prosedürleri de bulunmaktadır. Eşlerin karşılıklı anlaşması ile yapılabilmekte olan paylaşımların yanı sıra tarafların kendi taleplerinin de mahkemeye sunulması için gerekli argümanlar sunulabilmektedir.

Bunların yanı sıra aile içerisinde görülmekte olan şiddet durumlarında da tarafların mağduriyetlerinin giderilmesi için tedbir kararlarının alınması da bu alanda verilmekte olan hizmetler olarak bilinmektedir.

Aile Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti almak üzere avukat görüşmesi yapan müvekkillerin bu alanda daha önce tecrübe kazanmış avukatlar ile çalışmaları sürecin daha detaylı takip edilmesine de destek olabilmektedir.

Ayrıca arabuluculuk hukuku bilgilerine de bakabilirsiniz.

Uluslararası Aile Hukuku Hizmetleri

uluslararasi aile hukuku hizmetleri

Uluslararası Aile Hukuku hizmetleri yurt dışında yapılmakta olan evlilik ya da boşanma süreçleri ile ilgili davaların yürütülmesine yöneliktir. Bunun yanı sıra eşlerden birisinin yurtdışında herhangi bir ülke vatandaşı olması durumunda da gerekli olan süreç takipleri bu hizmetler bağlamında yürütülmektedir.

Aile Hukuku konularından birisi olarak bilinen miras durumlarının da uluslararası alanda değerlendirilmesine yönelik avukatlık hizmetleri sunulmakta olup bu hizmet alanları ülkelerin mevcut hukuki düzenlemelerinin takip edilmesi ile yürütülmektedir.

Uluslararası Aile Hukuku çalışma alanları oldukça dinamik alanlardır. Ülkelerin güncel mevzuatlarının incelenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle hukuki bir zemin olmadan takip edilmesi durumunda sürecin eksik yürütülmesi gibi sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

Aile Hukuku Avukatları Neler Yapar?

Aile Hukuku avukatları müvekkillerinin mevcut durumları ya da talepleri üzerinden Medeni Kanun kapsamında geçerliliği bulunan dilekçeler hazırlayarak mahkemelere sunmaktadırlar. Bunun yanı sıra mahkemeler sonuçlanana kadar sürecin takibini yaparak müvekkillerin haklarını eksiksiz bir biçimde savunma yükümlülükleri bulunmaktadır.

Aile Hukuku alanında çalışmakta olan avukatlar aynı zamanda karşı tarafın avukatlarıyla da görüşmelerini sürdürerek mal paylaşımı ya da vesayet gibi durumları uzlaşma üzerinden tamamlamaya çalışırlar. Fakat her zaman uzlaşma mümkün olmadığı için dava açmanın gerekli görülmesi durumunda açılan davaların takibini de müvekkillerinin bilgi ve rızası dahilinde yürütmektedirler.