İş Güvencesi Nedir?

İş güvencesi, işinizin güvenli olduğunu ve dış güçler işvereninizin işten çıkarmalara neden olsa bile işten çıkarılmayacağınızı bilmek anlamına gelir. Yöneticiler için, doğrudan raporlara iş istikrarı sunmak, çalışanlarına istikrarlı bir maaş çekine sahip olduklarını bilmelerinin rahatlığını sağlayacaktır ki bu belirsiz zamanlarda küçük bir şey değildir.

İş Güvencesi İşverenler İçin Neden Önemlidir?

İş güvenliğinin tanımını ve personel üzerindeki etkilerini anlayan bir patrona sahip olmak, iş başarısı için çok önemlidir. Bunun nedeni, iş güvenliğinin sadece çalışanlar için değil, işverenlere de fayda sağlamasıdır.

Çalışanlara tutarlı, istikrarlı işler sağlamak, şirketlerin elde tutma oranını artırmasına, en iyi yetenekleri çekmesine (çalışanlar istihdamlarının istikrarlı olduğunu bildiklerinde sözler yayılır) ve çalışanların en iyi performansını ortaya çıkaran olumlu bir çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı olabilir. Sonuçta, güvenli çalışanlar iş istikrarı konusunda endişelenmek için daha az zaman harcayabilir veya işten çıkarıldıklarında faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda strese girebilirler ve işlerine odaklanmak için daha fazla zaman harcayabilirler.

Bununla birlikte, iş güvenliği hem çalışanlar hem de işverenler için değerliyken, her işçi bunu hak etmiyor. İş güvenliği, sıkı çalışma, özveri ve sadakat yoluyla kazanılan bir şeydir. Düşük performansı tolere etmek, ekibinizin başarısı için zararlı olabilir. Birinin ne zaman gitmesine izin vereceğini bilmek, saygın bir organizasyonu yönetmenin bir parçasıdır.

Yöneticiler İş İstikrarını Nasıl Sağlayabilir?

İş Kanunu’nun 18. Maddesinde iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşulları belirlenmiştir. Anılan maddede;

“Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” denmektedir

Buna göre bir işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların mevcut olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, aşağıdaki şartlar mevcut değilse, işten çıkarılan işçi işe iade davası açamayacaktır. Bu şartlar;

  • İşçinin İş Kanununa veya Basın İş Kanununa tabi olarak Çalışması Gerekmektedir.
  • İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması Gerekmektedir.
  • İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Gerekmektedir.
  • İşçilerin Belirli Konumdaki İşveren Vekili Olmaması Gerekmektedir.
  • İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dayalı olarak Çalışması Gerekmektedir.
  • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshedilmesi Gerekmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir