İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı bireyler için son derece önemli olan bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı…

Özlük Dosyası Nedir ve Nasıl Hazırlanmalıdır?

Özlük dosyası için gerekli evrakların temin edilmesini sağlamak, düzenli bir şekilde ve güncel olarak saklamak insan kaynakları departmanının en önemli görevlerinden biridir. İşe başlayacak olan her personele özlük dosyası oluşturulur. Sadece işe yeni girişte değil, personel için işe devam ettiği…

 Bedelli Askerlik ve İşten Çıkarma

Bedelli Askerlik ve İşten Çıkarma

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesi kıdem tazminatına ilişkin hükümleri net bir şekilde içermektedir. Söz konusu maddeye göre; muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek için iş sözleşmesini fesheden çalışanlar 1 yıl çalışmaları olmaları nedeni ile kıdem tazminatına hak kazanabilir. Muvazzaf kelime ise…

 Hamile İşçilerin Hakları

Hamile İşçilerin Hakları

Hamile işçilerin hakları hamile bireylerin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hamile işçilerin hakları ile ilgili sizler için detaylı bir rehber hazırladık. Gelin bu detayları hep birlikte inceleyelim. İş hayatında yasalar ve yönetmelikler bazı çalışanlara yönelik…

 İş Güvencesi Nedir?

İş Güvencesi Nedir?

İş güvencesi, işinizin güvenli olduğunu ve dış güçler işvereninizin işten çıkarmalara neden olsa bile işten çıkarılmayacağınızı bilmek anlamına gelir. Yöneticiler için, doğrudan raporlara iş istikrarı sunmak, çalışanlarına istikrarlı bir maaş çekine sahip olduklarını bilmelerinin rahatlığını sağlayacaktır ki bu belirsiz zamanlarda…

 İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası, çalışanların en çok merak ettiği davalardan bir tanesi olurken işveren ile işçi arasındaki sürecin değerlendirilmesini sağlar. Bir iş akdi ile sözleşen işçi ve işveren arasında bir problem çıkması halinde bu davanın görülmesi söz konusu olur. Peki, bu…

 Pandemi de İşten Çıkartma Mümkün Mü?

Pandemi de İşten Çıkartma Mümkün Mü?

Pandemi de işten çıkartma mümkün mü sorusu birçok kişinin cevap aradığı konular arasında yer almaktadır. Günümüzde pek çok kişinin iş bulma ve bulduğu işte de sabit kalabilme problemi yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle pandemi de işten çıkartma mümkün sorusunun sık sık…

  Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

 Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı

Ölen işçinin kıdem tazminatı, son zamanlarda en çok merak edilen hukuk konuları arasında yer almaktadır. İşçinin ölümü, iş sözleşmesinin son ermesi ile sonuçlanmaktadır. Bu doğrultuda gerek İş Kanunu gerek ise Türk Borçlar Kanunu’nun işçinin ölümü ile ilgili bir takım sonuçlara…

 Haklı Fesih Nedir?

Haklı Fesih Nedir?

Haklı fesih genel olarak bir iş yerinde iş verenin ya da işçinin haklı sebeplere dayalı olarak iş sözleşmesini fesh etmesi anlamına gelmektedir. İş sözleşmesinin haklı nedenler ile fesh edilmesi İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi kapsamında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Söz konusu…

 Maske Takmayan İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılabilir mi?

Maske Takmayan İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılabilir mi?

COVID-19 salgını, işyeri güvenliği gerçeğini ve ilgili endüstri standartlarını değiştirdi. İşverenler, işyerinde önemli ölçüde farklı zorluklarla ve bunun sonucunda güvenlik önlemleri ve işçi korumalarına ilişkin yeni yükümlülüklerle karşı karşıyadır. İşverenler, işyerini yeniden açmak için güvenlik planları oluştururken, çalışanların kişisel koruyucu…