İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi İşverenin işçiye hakaret etmesi ve sair menfi haller, uygulamada sıkça yaşanır. Bu ve benzer hallerin yaşanmaması ve işvereni tarafından hakarete maruz kalan işçinin haklarının korunması amacıyla İş Kanunu belirli düzenlemelerde bulunarak bu tür durumları hukuki sonuçlara…

Ölüm İzni

Ölüm İzni İşçiler ve memurlar için son derece önemli bir hak olan ölüm izni ile kişinin belirli dereceden yakınlarının yaşamını yitirmesi halinde ücretli izne ayrılmasına hak tanınmıştır. Ölüm izni söz konusu olduğunda memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu md.104,…

İşe İade Davası

İşe İade Davası İşçi ve işveren ilişkisinin sağlıklı ve sorunsuz bir biçimde seyretmesi adına düzenlemelerde bulunan, kurallar ve yasaklar koyan İş Hukuku, iktisadi yaşamın aktörleri olan işçi ve işverenin haklarını korur. İşe iade davası, İş Hukuku ve İş Kanunu’nun bu…

 İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı bireyler için son derece önemli olan bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı…

Özlük Dosyası Nedir ve Nasıl Hazırlanmalıdır?

Özlük dosyası için gerekli evrakların temin edilmesini sağlamak, düzenli bir şekilde ve güncel olarak saklamak insan kaynakları departmanının en önemli görevlerinden biridir. İşe başlayacak olan her personele özlük dosyası oluşturulur. Sadece işe yeni girişte değil, personel için işe devam ettiği…

 Bedelli Askerlik ve İşten Çıkarma

Bedelli Askerlik ve İşten Çıkarma

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesi kıdem tazminatına ilişkin hükümleri net bir şekilde içermektedir. Söz konusu maddeye göre; muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek için iş sözleşmesini fesheden çalışanlar 1 yıl çalışmaları olmaları nedeni ile kıdem tazminatına hak kazanabilir. Muvazzaf kelime ise…

 Hamile İşçilerin Hakları

Hamile İşçilerin Hakları

Hamile işçilerin hakları hamile bireylerin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hamile işçilerin hakları ile ilgili sizler için detaylı bir rehber hazırladık. Gelin bu detayları hep birlikte inceleyelim. İş hayatında yasalar ve yönetmelikler bazı çalışanlara yönelik…

 İş Güvencesi Nedir?

İş Güvencesi Nedir?

İş güvencesi, işinizin güvenli olduğunu ve dış güçler işvereninizin işten çıkarmalara neden olsa bile işten çıkarılmayacağınızı bilmek anlamına gelir. Yöneticiler için, doğrudan raporlara iş istikrarı sunmak, çalışanlarına istikrarlı bir maaş çekine sahip olduklarını bilmelerinin rahatlığını sağlayacaktır ki bu belirsiz zamanlarda…

 İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası, çalışanların en çok merak ettiği davalardan bir tanesi olurken işveren ile işçi arasındaki sürecin değerlendirilmesini sağlar. Bir iş akdi ile sözleşen işçi ve işveren arasında bir problem çıkması halinde bu davanın görülmesi söz konusu olur. Peki, bu…

 Pandemi de İşten Çıkartma Mümkün Mü?

Pandemi de İşten Çıkartma Mümkün Mü?

Pandemi de işten çıkartma mümkün mü sorusu birçok kişinin cevap aradığı konular arasında yer almaktadır. Günümüzde pek çok kişinin iş bulma ve bulduğu işte de sabit kalabilme problemi yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle pandemi de işten çıkartma mümkün sorusunun sık sık…