Evlat Edinme ve Şartları

Evlat Edinme ve Şartları

Evlat edinme, yasada düzenlenen koşulları karşılayan kişilerin; çocukların, erginlerin ya da kısıtlıların ebeveynliğini üstlenmektir. Çeşitli nedenlerden dolayı anne veya baba olma duygusundan mahrum kalan ancak bu duyguyu yaşamak isteyen kişiler için oldukça önemli bir kurum olan evlat edinme, kişinin kanuni şartları haiz olması ile gerçekleştirilebilir.

Evlat Edinme Şartları

Evlat edinme şartları; küçüklerin evlat edinilmesi ve erginlerin, kısıtlıların evlat edinilmesi olmak üzere iki ayrımda incelenir, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. Buna göre, evlat edinme genel şartları şu şekilde ifade edilir:

 • Evlat edinen ile evlat edinilen kişi arasında en az 18 yaş farkı bulunmalıdır.
 • Eşler, kural gereği birlikte evlat edinebilir.
 • Eşler, beraber evlat edinme prosedürünü işletebilmeleri için evlilik birliğinin en az 5 yıldır devam ediyor olması gerekir.
 • Eşlerin, evlilik birliği süre şartını tamamlamamaları halinde yaşlarına bakılır. Buna göre eşler, beş yıllık evlilik süresini tamamlamadılar ise otuz yaşı tamamlamaları koşulu aranır.
 • Eşlerden biri, diğer eşin çocuğunu evlat edinecekse evlilik birliğinin en az 2 yıldır sürüyor olması gerekir.
 • Otuz yaşını tamamlamış ancak evli olmayan kişiler, tek başına evlat edinebilir.
 • Eşlerden biri, otuz yaşını tamamlamış ve beraber evlat edinilmesinin mümkün olmadığını ispatlar ise yalnız başına da müracaatta bulunabilir. Ancak bu başvuru için yasada ifade edilen seçimlik şartlar vardır. Söz konusu seçimlik şartlar; diğer eşin ayırt etme gücünü haiz olmaması, iki senedir kayıp olması, nerede olduğunun bilinmemesi ya da eşlerin en az iki yıldır birbirinden ayrı yaşamasıdır. Söz konusu hallerden en az birinin mevcudiyeti halinde eşlerden birinin tek başına evlat edinme başvurusunda bulunabilmesi mümkündür.

Küçüklerin Evlat Edinilmesi ve Şartları

Küçüklerin evlat edinilmesi sürecinde aranan şartlar, yukarıda ifade edilen genel şartların yanı sıra bazı özel şartlardan mürekkeptir. Söz konusu özel şartlar şu şekildedir:

 • Küçüğün, evlat edinmek isteyen kişi tarafından en az bir yıl süre zarfında bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.
 • Evlat edinmenin küçük yararına olması gerekir.
 • Evlat edinme ile evlat edinenin çocukları zarar görmemelidir.
 • Ayırt etme gücüne sahip küçüğün rızası olmadıkça evlat edinilemez.
 • Vesayet altındaki küçüğün vesayet daireleri tarafından izin verilmesi ile evlat edinilebilmesi mümkündür.

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi ve Şartları

Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi, evlat edinme genel şartlarına ilave bazı özel şartların karşılanması ile gerçekleştirilebilir. Bu özel şartlar şu şekildedir:

 • Ergin ve kısıtlı kişilerin evlat edinilebilmesi için evlat edinen kişinin altsoyu, evlat edinmeye açık rıza göstermelidir.
 • Evlat edinecek kişi evli ise eşinin rızası gerekir.

Evlat edinen tarafından beş yıl süre ile bakılan ve sürekli muhtaç olan kimse ve küçükken en az beş sene boyunca evlat edinen tarafından bakılmış ise evlat edinilmesi mümkündür.

Kaç Yaşında Evlat Edinilebilir?

Kişinin kaç yaşında evlat edinebileceği, tek başına veya birlikte evlat edinme hallerine göre değişmektedir. Eşlerin beraber evlat edinmesi halinde en az beş yıldır evli olmaları gerekir. Bu şartı karşılayan eşlerin karşılaması gereken yaş şartı bulunmaz. Eşler, beş yıllık evlilik birliği süre şartını karşılamıyor ise otuz yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Kişi, evli değil ve yalnız başına evlat edinmek istiyorsa otuz yaşını doldurmuş olmalıdır. Öte yandan, evlat edinen ile evlat edinilen arasında en az on sekiz yaş şartının da sağlanması gerekir.

Evlat Edinmek İçin Nereye Başvurulur?

Asliye Hukuk Mahkemesi derecesindeki Aile Mahkemelerine müracaat etmek suretiyle başlatılan evlat edinme prosedüründe görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup yetkili mahkeme, eşlerin beraber evlat edinecek olması halinde taraflardan birinin, tek başına evlat edinecek olmaları halinde ise evlat edinecek eşin ikametgahı yer mahkemesidir.

Evlatlık İlişkisi Nasıl Sona Erdirilir?

Evlat edinme ilişkisi, yetkili Aile Mahkemesinde sona erdirilir. Aile Mahkemesinin mevcut olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulur. Evlat edinme ilişkisi, belirli şartların gerçekleşmesiyle ya da usulde eksiklik olması halinde mahkeme kararı ile sona erdirilebilir. Söz konusu şartlar, TMK ile sınırlı sayıda düzenlenmiş olup bu şartlar haricinde herhangi bir şarta dayanılarak evlatlık ilişkisinin sonlandırılabilmesi mümkün değildir. Makaleden de anlaşılacağı üzere oldukça önemli sonuçları olan evlat edinme sürecinde, hatalı veya ihmali işlemlerden kaçınmak adına deneyimli bir avukattan yardım almak isabetli olacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir