Apostil

Apostil

Apostil; resmi makamlarca verilen bir belgenin, ilgili makamın bulunduğu ülke makamları tarafından bir başka ülkede geçerli olması amacıyla onaylanmasıdır. Apostil şerhi kapsamında; Türkiye’den alınan bir resmî belgenin bir başka ülkede geçerli kabul edilebilmesi sağlanabileceği gibi bir başka ülkeden alınan resmî belgenin Türkiye’de geçerli olması da sağlanabilir. Yasal dayanağını, 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu’ndan alan apostil şerhi, yalnızca ilgili sözleşmeye taraf ülkeler arasında geçerlidir.

Apostil şerhi konulan herhangi bir resmî belge, sözleşmenin tarafı ülkelerin tamamında geçerli olurken bu ülkelerde re’sen infaz edilmez. Söz gelimi, sözleşmeye taraf ülkelerden birinde boşanan kişiler, boşanma kararına apostil şerhi koydurdukları takdirde Türkiye’de de boşanmış kabul edilmezler. Bunun için, tanıma – tenfiz sürecinin takip edilmesi gerekir.

Apostil Nereden Yaptırılır?

Apostil şerhi veren makam, her ülkenin iç hukuku ile belirlenmiş olup farklılık arz eder. Kişi, Türkiye’de apostil şerhini nereden yaptıracağını merak ediyorsa bu durumda idari ve adli belgeler için iki farklı şekilde düzenlenen prosedür takip edilir. Apostil şerhine konu edilecek belgenin idari belge olması halinde;

 • Vali,
 • Valilik,
 • Vali adına vali yardımcısı,
 • Vali adına hukuk işleri müdürlükleri,
 • Kaymakamlık,

Mercilerine müracaat etmek gerekir. Söz konusu belgenin adli belge olması halinde ise;

 • Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerde bulunan Adalet Komisyonu Başkanlıkları,

Yetkilidir.

Apostil Şerhinde Yer Alması Gerekenler Nelerdir?

Resmî belgeye konulacak apostil şerhinde yer alması gereken hususlar şu şekildedir:

 • Belgenin düzenlendiği ülkenin ismi,
 • Belgenin kim tarafından imzalandığı,
 • Belgede imzası bulunan kişinin resmi sıfatı,
 • Belgede bulunan mührün hangi makam tarafından vurulduğu,
 • Mührün hangi makam tarafından vurulduğu,
 • Şerh tarihi, şerh numarası ve verildiği yer,
 • İşlemleri gerçekleştiren makamın mührü | kaşesi,
 • Şerhi düzenleyen yetkilinin imzası.

Apostil Şerhi Ücreti

Apostil şerhi, kişi için maddi külfet yükleyen bir işlem değildir. Yalnızca, prosedürün takip edilmesi sonucu katlanılması gereken görece makul bazı ücretler bulunur. Bunun yanı sıra, kâğıt ve kırtasiye masrafları da apostil şerhi ücreti dahilindedir. Kişi, sürecin muntazam bir biçimde ilerlemesi ve arzu ettiği müspet neticeyi kısa sürede elde etmek için deneyimli bir avukattan hukuki yardım da alabilir. Söz konusu belgenin alınmasında avukat yardımı mecburi olmasa da hak ve zaman kaybı yaşamamak adına önemlidir. Avukat nezaretinde ilerleneceği takdirde, somut olayın özelliklerine göre belirlenecek avukatlık ücretinin ödenmesi de gerekir.

Apostil Şerhi Geçerli Olan Belgeler

Apostil şerhi, her belge için geçerli değildir. Şerhin geçerli olduğu belgeleri ifade etmek gerekirse;

 • İdari belgeler,
 • Noter senetleri
 • Özel sıfat ile imza altına alınmış belgelerin üzerine konulup belge kaydının ya da belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi maka ve noter tarafından tasdiki ve sair beyanlar,
 • Devletin yargı organına veya mahkemesine bağlı makam yahut görevli tarafından düzenlenen belgeler,

Şeklinde sıralanır. Apostil şerhinin geçerli olmayacağı belgeler ise şu şekilde sıralanır:

 • Konsolosluk ya da diplomasi memurları tarafından düzenlenen belgeler,
 • Ticaret veya gümrük işlemleri ile doğrudan alakalı olan idari belgeler.

E – Apostil

Apostil şerhi, belirli ve sınırlı alanlar üzerinde olsa dahi, 2019 yılı itibariyle elektronik ortam üzerinden de alınabilmektedir. E – apostil için e – devlet kullanılır. Kişi, adli sicil kaydı veya mahkeme kararları için e – apostil almak istediği takdirde öngörülen apostil ücretini ödemek suretiyle işlemi gerçekleştirebilir. Oluşturulan apostilli belge, Nitelikli Elektronik Sertifika ile imza altına alınarak müracaatta bulunan kişiye iletilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir