E-Duruşma ile İlgili Her Şey

E-duruşma, son zamanlarda Covid-19’un insan hayatını derinden etkilemesi ile birlikte karşımıza çıkan bir kavramdır. E-duruşma sistemleri avukatların bulundukları ortamdan online bir şekilde tarafı oldukları Hukuk Mahkemesi duruşmalarına katılmalarını sağlamak için tasarlanan bir sistemdir. Klasik davalardan ve duruşmalardan farklı bir işleyiş süreci bulunan e-duruşmanın işleyişi ile ilgili tüm detayları gelin hep birlikte inceleyelim.

E-Duruşmanın İşleyişi

  • Avukat Portal veya CELSE Mobil uygulaması üzerinden duruşmalara “E-Duruşma Talebi” gönderilebilmektedir.
  • Talepler en geç duruşmaya 24 saatten fazla süre bulunması durumunda gönderilebilecektir. 24 saatten az süre kalması durumunda talep gönderilemeyecektir.
  • Avukat Portal/CELSE üzerinden gönderilen E-Duruşma talepleri Heyetli Mahkemelerde Başkan, Müstemir yetkili ve tek Hakimli mahkemelerde Hakim rollerine düşecektir.
  • Başkan/Hakim tarafından onay işlemleri duruşmaya 24 saatten fazla süre bulunması durumunda yapılabilecektir. İş listesinde bekleyen bir talebin duruşmasına 24 saatten az süre kalması durumunda talep onay/Ret işlemi yapılamayacak, talep sistem tarafından otomatik olarak Ret olacaktır.
  • Mahkeme tarafından E-duruşma başlatıldığında Avukat Portal/CELSE üzerinde “Duruşmaya Katıl” butonu aktif olacaktır. Bu durumda e-duruşma talebi onaylanmış avukatlar duruşmaya “Duruşma Sorgula” menüsünden Duruşmaya Katıl butonu ile dahil olabilecektir.

E-Duruşmanın Kullanımı

E-duruşmaya avukat portakl üzerinden avukatların vekil olarak kayıtlı oldukları dosyalara verilen günlerin sorgulanmış olduğu duruşma sorgulama ekranında 24 saatten fazla bulunması durumunda talep gönderilebilir.

Avukat Portal üzerinden duruşma sorgula menüsünden tarih aralıkları ile sorgulanan duruşma yaptıktan sonra talep gönder butonu ile e-duruşmaya talep gönderilebilmektedir. Talep gönderildikten sonra ilgili duruşma günü tekrar sorgulandığında henüz Kabul/Ret işlemi yapılmamış ve 24 saatten fazla süre bulunuyor ise talep durumu “Talep Değerlendiriliyor” olarak gözükmektedir.

E-Duruşma Talebinin Kabulü ve Reddi

Avukat tarafından talebin gönderildiği mahkeme e-duruşma talebinin kabul ve reddi işlemi duruşmaya 24 saatten fazla sürenin kalması durumunda gerçekleştirilebilmektedir. Avukatlar, https://avukat.uyap.gov.tr adresinden; E-imza ve M-imza ile UYAP Avukat Portala bağlanarak online, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmekte, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dosyalarını inceleyebilmektedir.

Dava dosyalarından suret alabilmekte; E-imza ve M-imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret, cevap, vekalet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, on-line harç ve masraf ödeyebilmektedir

UYAP Avukat Portal üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin UYAP Bilişim Sistemi veznelerine aktarılmasından önce yapılan işlem kontrolü nedeniyle 23:30 ile 00:15 saatleri arasında UYAP Avukat Portal üzerinden dava açma vb. ödeme yapılması gereken işlemler yapılmamakta, ödeme yapılmasını gerektirmeyen evrak gönderme, dosya inceleme vb. işlemler yapılabilmektedir.

İcra Dairelerinin kasa hesabı işlemleri nedeniyle 16.00-16.45 saatleri arası UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden icra takibi (e-takip) yapılamamaktadır. UYAP üzerinden gerçekleştirilen talep onayı neticesinde Avukat Portal üzerinden gerçekleştirilen sorgulama da Talep Kabul Edildi ya da Talep Reddedildi ibareleri yer alacaktır.