Uzaktan Çalışan İşçinin Çalışma Yeri Denetlenebilir mi?

Uzaktan çalışan işçinin çalışma yerinin denetlenip denetlenemeyeceği konusu pek çok işveren ve işçinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. 4857 sayılı kanuna göre çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını devletin izleyeceği, denetleyeceği ve teftiş edeceği hüküm altına alınmıştır (m. 91/1). Çalışma hayatını düzenleyen kuralların etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacı ile denetim örgütünü kurmak ve işletmek de devletin görevidir. Bu denetim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte, teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.

4857 sayılı kanun uyarınca hükmün uygulanabilmesi için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi teftişi ile iş müfettişlerinin iş yerini ve eklentileri işin yürütülebilmesi adına denetlemeleri gerekmektedir.

Koronavirüs ile Birlikte Uzaktan Çalışma Sistemi

Yaygın uzaktan çalışma, COVID-19 krizi sırasında uzaktan çalışma ile yapılan deneyimlerle katalize edilen, gelecekteki çalışma ortamının kalıcı bir özelliği olmaya devam edebilir. Krizden önce tele-çalışmanın kullanımı, ülkeler, sektörler, meslekler ve firmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösterdi, bu da uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasına katkıda bulunacak politikalar için geniş bir kapsam öneriyor.

Uzun vadede daha yaygın tele-çalışma, üretkenliği ve bir dizi diğer ekonomik ve sosyal göstergeyi (işçi refahı, cinsiyet eşitliği, bölgesel eşitsizlikler, barınma, emisyonlar) iyileştirme potansiyeline sahipken, genel etkisi belirsizdir ve özellikle riskler taşır. yenilik ve işçi memnuniyeti için. Daha yaygın tele çalışmanın uzun vadeli yeniliğe zarar verme ve çalışanların refahını azaltma risklerini en aza indirmek için, politika yapıcılar, uzaktan çalışmanın bir seçenek olarak kalmasını ve ‘abartılı’ olmadığını garanti etmelidir; sosyal ortaklar arasındaki işbirliği, örneğin ‘gizli fazla mesai’ gibi endişeleri gidermek için anahtar olabilir.

Politika yapıcılar, üretkenlik ve yenilik için daha yaygın tele çalışmanın kazançlarını iyileştirmek için, en iyi yönetim uygulamalarının, özyönetim ve BİT becerilerinin, ev ofislere yatırımların ve ülke çapında hızlı ve güvenilir geniş bantın yayılmasını teşvik edebilir.

Değişen İş Anlayışı

Birrçok firma ve işçi için gerekli bir uygulama olmuştur. Bu dönemde toplumlar, gerekli teknolojik, yasal ve dijital güvenlik koşullarına sahip olmaları şartıyla, sektörlerin, firmaların ve çalışanların fiziksel olarak ayrı kalarak faaliyetlerini sürdürdükleri büyük ölçekli bir “zorunlu deney” e maruz kalmışlardır. Bunun, geçmişte tele-çalışmayı benimsemiş olsalar da olmasalar da, her türden işletme üzerinde potansiyel olarak büyük etkileri vardır. Ayrıca, tele çalışmanın bazı firmaların ve çalışanların, özellikle daha önce tele-çalışmayı kullanmış olanların, daha iyi ‘fırtınayı atlatmalarına’ izin verirken, kriz sırasında tele-çalışma yeteneğinin herkese açık olmadığı ve tele-çalışmaya farklı erişimin pekala olabileceği akılda tutulmalıdır. mevcut eşitsizlikleri şiddetlendirdi. Örneğin, kriz sırasında birçok işçi – özellikle de ücret dağılımının en altındaki genç, daha az eğitimli işçiler – fiziksel varlık gerektiren işlerde çalıştı