Kalp Krizi İş Kazası mıdır?

 

Kalp krizi iş kazası mıdır? sorusu son dönemlerde İş Hukuku ile alakalı en çok merak edilen konulardan bir tanesi olmuştur. Bu anlamda kaza kavramının ele alınması ve kalp krizi ile alakalı durumun netliğe kavuşturulması gerekir.

Kaza, belli bir neden bağlı olmaksızın önceden kestirilmesi imkansız ve beklenmedik bir anda gerçekleşen; amacı bulunmayan ve tesadüfi olarak ortaya çıkan, sonucu olumsuz olan olayların meydana gelmesidir. Kaza kavramının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanmasında da ‘Önceden planlanmayan ve genellikle yaralanmalara neden olan sonucunda makine ve teçhizatın zarar gördüğü ya da üretimin durduğu olaylar’ ifadesi kullanılır.

Türk Hukuk Sistemi içerisinde en tartışmalı konulardan bir tanesi olan iş kazası ile alakalı belli başlı şartlar vardır. Bu anlamda kazanın ‘İş Kazası’ vasfında olabilmesi adına bu şartları taşıması gerekir.

5510 Sayılı Kanun’a Göre İş Kazasının Şartları Nelerdir?

Kazanın gerçekleşmesi durumunda bu kazanın İş Kazası olarak adlandırılabilmesi amacı ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

  • Sigortalı işçinin iş yerinde bulunduğu sırada gerçekleşmesi,
  • İşverenin kendi hesabına gerçekleşen iş sırasında sigortalı işçi kendi menfaatlerini bağlamayan ve işverenin işini üstlenirken bir kaza gerçekleşmişse,
  • İşveren tarafından görevlendirilen ve görevi sırasında asıl iş ile alakalı olmayan bir durumdan dolayı iş kazası geçirilmesi,
  • Emziren annenin çocuğuna süt vermek için kendisine tanının zamanda gerçekleşen kazalar,
  • İşveren tarafından sağlanan bir araç ile iş yerine gidiş geliş sırasında gerçekleşen kazalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir.

İş Kazasının Bildirim Süreleri

İş kazası gerçekleşmesi halinde bildirim süreleri işçinin durumu ve kazaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu anlamda İş Kanunu’nda sayılan durumların dikkate alınması oldukça önemlidir. Bildirimin zamanında yapılmamış olması hak düşürücü bir neden olarak kabul edilebilir. Bu nedenle de iş kazasının gerçekleşmesi sonrasında tanınan sürelerde bildirimin yapılması şarttır.

İş kazasının gerçekleşmesinden sonra SGK’ya yapılacak bildirimler yazılı ve online bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu bildirimlerin zamanında yapılması işçinin hak kaybı yaşamasının önüne geçecektir. Bu nedenle bildirim süreleri ve yöntemine riayet edilmesi oldukça kritik bir konudur.

Kalp Krizi İş Kazası Kabul Edilir mi?

Kalp krizi halinin bir iş kazası olarak kabul edilebilmesi amacı ile ilk ve en önemli şart 5510 sayılı Kanun gereğince kişinin sigortalı olması gerekir. İş kazasının gerçekleşmesi ile alakalı şartların varlığı durumunda kalp krizi iş kazası olarak kabul edilir. Yargıtay tarafından daha önce alınmış kararlar ışığında bir işçinin kalp krizi geçirmesi ile ilgili iş kazası hakkını öne sürmesi mümkündür.

Kalp Krizi Nedeni ile İşçi İşverenden Tazminat Talep Edebilir mi?

İş kazası gerçekleşmesi durumunda işverenin doğrudan sorumlu tutulamayacağı ve bu konuda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi gerektiği ifade edilmelidir. Kalp krizi ile alakalı işçinin yaşadığı durumun işveren tarafından önlenemeyecek vasıfta olması tespit edildiğinde bir tazminat hakkı doğmayacaktır.