Plastik Cerrah, rekonstrüktif, kozmetik ve düzeltici ameliyatları gerçekleştirme konusunda uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. İhtiyaçlarınıza en uygun Plastik Cerrahı cezbetmek için net ve kesin bir Plastik Cerrah iş tanımı yazmak çok önemlidir.

Plastik Cerrahın Görev ve Sorumlulukları

 • Hastayı muayene edin ve herhangi bir deformite veya hastalığı değerlendirin
 • Uygun rekonstrüktif, kozmetik ve düzeltici tıbbi tedavileri uygulayın
 • Vücudunun belirli bölümlerini büyütmek ve / veya güzelleştirmek isteyen hastalara ameliyatlar yapın
 • Çeşitli invaziv olmayan tedaviler gerçekleştirin
 • Cerrahi ekipmanın sterilize edildiğinden emin olun
 • Hastaları takip edin ve uygun tıbbi bakımı sağlayın
 • Cerrahi işlemlerin risklerini ve tehlikelerini hastalara açıklayın
 • Hastaların psikolojik sağlık durumlarını değerlendirin
 • Tüm hasta bilgilerinin gizliliğini federal yönergelere ve düzenlemelere göre koruyun
 • Plastik Cerrahın gereksinimleri ve nitelikleri
 • Önceki [X] yıldır Plastik Cerrah olarak çalışma deneyimi
 • Bir Tıp Derecesi ve Osteopatik Tıp Lisansı ve Kurul Sertifikası
 • Rekonstrüksiyon cerrahisi ile ilgili derinlemesine bilgi ve uygulamalı deneyim
 • Yaygın ilaçlar, yan etkiler ve kontrendikasyonlar hakkında geniş bilgi
 • Üstün hasta yönetimi becerileri
 • Mükemmel iletişim ve iletişim becerileri

Estetik Cerrahın Görev ve Sorumlulukları

Estetik müdahalelerin genel tıbbi müdahalelerden farklı nitelikte olduğunun kabulü gerekir. Bu tür müdahalelerde çoğu zaman tedavi amacından çok kişiyi güzelleştirme amacı söz konusudur. Bu sebeple bu tür müdahalelerde dolaylı tedavi amacının varlığı kabul edilir. Estetik müdahaleler amaçlarına göre doktrinde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; bedensel rahatsızlığı giderme amacı taşıyan estetik müdahaleler, ruhsal rahatsızlıkları giderme amacıyla yapılan estetik müdahaleler ve salt güzelleştirme amacıyla yapılan estetik müdahalelerdir. Hukuki ilişkiye hangi sözleşme hükümlerinin uygulanacağına ilişkin olarak somut olayda müdahalenin tedavi amacının mı yoksa güzelleştirme amacının mı olduğuna bakılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bazı hallerde ise tıbbi müdahale her iki amacı da taşımaktadır. Bu doğrultuda hekimin vermiş olduğu taahhüde göre bir çözüm yoluna gidilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Estetik müdahalelere uygulanan sözleşmenin hukuki niteliği ister eser ister vekâlet sözleşmesi olsun, hekim sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Hekim bu yükümlülüklerinin yanında hekimlik sözleşmesinden ve meslek kurallarından kaynaklanan yükümlülükleri de mevcuttur. Hekim tüm bu yükümlülüklerini özenle yerine getirmelidir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir