İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, işçilerin çeşitli nedenler ile işten çıkarılması durumunda yine işçilerin açtığı davaları ifade etmektedir. İş sözleşmesi geçerli bir neden ile ya da gösterilenden çok daha farklı bir neden ile sona erdirilen işçilerin işlerine iade edilebilmeleri amacı ile getirilen bir iş güvencesi olarak ifade edilebilmektedir. İşçilerin işe iade davası açabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekmektedir. Söz konusu şartlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

  • 30 ya da daha fazla işçiyi çalıştıran bir işletme de çalışmak
  • İşe iade davası açacak olan kişinin en az 6 aylık bir kıdeme sahip olması
  • İşçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmasını sürdürüyor olması
  • İşverenin işçinin iş sözleşmesini geçerli bir nedene dayandırmadan haksız bir şekilde sona erdirmesi.

Kimler İşe İade Davası Açamaz?

Yukarıda bahsedilen şartları taşımayan işçilerin işe iade davası açabilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra işveren vekilinin konumunda olan, işyerlerinde işçilerin işe alımı, işten çıkartılması gibi çeşitli süreçlerde karar verici bir etkiye sahip olan kişilerin de işe iade davası açabilmesi mümkün değildir.

ir çalışan işten ne kadar uzun süre uzak kalırsa, işe dönme olasılıkları o kadar azdır. İşe dönüş planı, yaralanmanın veya hastalığın bir işveren üzerindeki etkisini azaltmanın ve çalışanları daha erken işe döndürmenin proaktif bir yoludur.öÇoğu insan için çalışmanın aslında fiziksel ve zihinsel sağlık için iyi olduğunu, genel sağlığı ve refahı iyileştirdiğini biliyor muydunuz?  Araştırmalar, çalışmanın genel faydalı etkilerinin, aşağıdakiler dahil risklerden daha ağır bastığını göstermektedir.

  • Finansal güvenlik sağlamak
  • İş günlerine yapı kazandırmak
  • Günlük olarak fiziksel aktivitenin yapılmasını sağlamak
  • İşçilere sosyal içerme duygusu sağlamak ve ailelerine katkıda bulunmak
  • Riskli davranışlarda bulunma olasılığını azaltmak

İşe İade Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz olduğunu düşündüğü ve fesih tarihinin tebliğ edilmesinden son 1 ay içerisinde işe iade davası açabilmektedir. İşçinin dava sürecinin başlangıcı feshin tebliğ edildiği tarih olarak bilinmektedir. Bu süre bağlamında işçinin dava açmaması durumunda işe iade edilme hakkı da kaybolacaktır. Bu nokta da son derece dikkatli edilmesi ve ihbar süresi geçtikten sonra 1 aylık sürenin olmasını beklemeden fesih bildiriminin ve işe iade davasının açılması gerekmektedir.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşçilerin haklarının korunabilmesi amacı ile kanunda işe iade davasının ne kadar süre içerisinde sonuçlanması gerektiği net bir şekilde belirtilmiştir. Bu hüküm kapsamında işe geri dönmek için açılacak olan davanın 2 ay içinde sonuçlanması ve temyizinin de 1 ay önceden tamamlanmış olması gerekir. Dilekçe safhalarının uzun olması hem davaların yoğunluğu ve uzun sürmesi nedeni ile bu kapsamda kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklenmemesi gerekir. Bu davalar son derece uzun sürebilmektedir.