Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Nedir?

Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası Nedir?

İnsanlar olarak hepimiz çeşitli hatalar yaparız. Kimse mükemmel değildir. Ancak doktor olduğunuzda, bir hata hastalara bir uzvuna veya hayatlarına mal olabilir. Bu nedenle kanunda bu konu ile ilgili olan yasa, hastaların doktorları bu hatalardan sorumlu tutmasına izin verir. Bir doktor bir hata yaptığında, tıbbi uygulama hatası oluşturabilir. Bu durum doktor uygulama hatası ya da malpraktis olarak ifade edilebilmektedir.

İnsan hatası ile tıbbi uygulama hatası arasında fark vardır. Bu nedenle yasal olarak iki hatanın cezası ve yasada ki noktaları farklılık göstermektedir. Tıbbi ihmal için tazminat, yalnızca hastanın maruz kaldığı yaralanmalar tıbbın kötü uygulamasından kaynaklanıyorsa gerçekleşebilir. Son yıllarda, tıbbi ihmallerde büyük bir artış meydana gelmektedir. Bu da doktor uygulama hatası ile tazminat davasının nasıl açılacağı ile ilgili çeşitli prosedürleri akla getirmektedir.

Hasta, fiziksel veya psikolojik yaralanmalarının tıbbi ihmalden kaynaklandığından emin olduktan sonra, bir talepte bulunmak ve tazminat almaya çalışmak için çeşitli prosedürleri gerçekleştirmek durumdadır.  Tazminat talep etme süreci uzun ve karmaşık olabilir. Bu nedenle hukukçuların desteğine sahip olmak önemlidir. Deneyimli bir avukat, uygulanabilir bir tıbbi uygulama hatası olup olmadığını belirlemek için davayı değerlendirecek ve avukat talepte bulunmak için gerekli prosedürleri izleyecektir.

Tıbbi Malpraktis (Doktor Hatası) Nedeni ile Tazminat Davasının Şartları

Tıbbi müdahale, belirli ölçülerde risk içermektedir. Bu riskler hastanın iznine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin; ameliyat olmak istemeyen bir hastanın yararına dahi olsa doktor kendi istediğine ve kararlarına göre hastayı ameliyat edemez. Fakat hastanın izni olsa dahi hastanın üzerinde doktorun yapacağı her türlü uygulama tıp biliminde genel olarak tanınmakta ve kabul edilmektedir. Bu da tıbbi standart olarak ifade edilmektedir. Hekim hatası kavramının ise Yargıtay ve Danıştay kararlarına göre aşağıdaki şekilde açıklandığını ifade edebiliriz.

Tıp biliminin standartlarına ve tecrübelere göre gerekli olan özenin bulunmadığı ve bu nedenle de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi uygulama hatası (malpraktis) olarak anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması, bilgi ve beceri eksikliği, hastaya uygun tedavi uygulanmaması; tıbbi hata olarak tanımlanabilir. Bu noktada hatalı tıbbi uygulama sonucu doğacak sorumluluk “kusura dayalı genel sorumluluk”tur. Hekimin hukuksal sorumluluğu bakımından ölçü; tecrübeli bir uzman hekim standardıdır. Hekim, objektif olarak olayların normal gelişimine ve subjektif olarak da kendi kişisel tecrübesine, kişisel yeteneğine, bireysel mesleki bilgisine, eğitiminin nitelik ve derecesine göre, hastanın sağlığında bir zarar gelmesini önceden görebilecek durumda olmalıdır.

Hastalara yapılan doktor müdahalesi, tip biliminin çeşitli standartlarına ve vaka durumuna göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Malpraktis aşağıdaki şekilde meydana gelmektedir.

  • Teşhis aşaması
  • Tedavi aşamasında
  • Organizasyon yükümlülüğünde.

Doktorun Tazminat Sorumluluğunun Hukuki Dayanağı

Malpraktis davaları; hukuki dayanağının hâksiz fiil, sözleşme ile aykırılık göstermesi vekaletsiz iş görme ya da hizmeti kusurundan meydana gelmektedir. Hastalar, idarelere karşı tıbbi malpraktis davası açarken söz konusu kusurlardan birinin bulunması gerekmektedir. Tıbbi uygulama hataları nedeni ile tazminat davalarında yapılan tıbbi uygulamaların niteliğine göre çeşitli hukuki gerekçelere dayanılarak açılmaktadır. Haksız fiil sebebi ile malpraktis, sözleşmeye aykırılık nedeni ile malpraktis, vekaletsiz iş görme hükümleri, kamu hastanelerinin hizmet kusuru gibi durumlar doktora tazminat davası açılmasına neden olan durumlardır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir