Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 

Destekten yoksun kalma tazminatı; bireyin yaşamı devam ederken destek olduğu kimselerin ölüm nedeni ile söz konusu destekten mahrum kalmaları anlamına gelmesi ile ortaya çıkar. İnsanların kendilerine maddi ve manevi açıdan destek olan kimselerin kaybedilmesi ile yaşadıkları kayıpları tazmin etmek için dava açma hakları Türk Hukuk Sistemi içerisinde bir hak olarak tanınmıştır.

Destekten yoksun kalma durumunun ortaya çıkması halinde destek alamayan kimselerin sadece maddi olarak değil manevi olarak da tazminat davasına başvurabilecekleri söylenebilir. Tazminat davası ile hedeflenen aslında ölen kişinin desteklediği kimselerin destek alamayacak olmaları nedeni ile yaşayacakları sosyal ve ekonomik kayıpları ortadan kaldırmaktır. Peki, bu davanın açılabilmesi için kimlerin başvurabileceği öngörülür?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı için Kimler Başvurabilir?

Destekten yoksun kalma durumunda insanların karşı karşıya kalabilecekleri olumsuzlukları önlemek adına dava yoluna başvurmaları şarttır. Peki, dava açma hakkına sahip olanlar kimlerdir? Bu konuda nasıl bir sınırlamadan söz etmek gerekir?

Ölen Bireyden Destek Alan Herkes

Ölen bir bireyden destek aldığını iddia eden kişiler bu konuda dava açma hakkına sahip olur. Ölen kişi ile akrabalık ilişkisi olması şart olmasa da dikkat edilmesi gereken en önemli konu destek alındığının ispatlanmasıdır. Aksi takdirde tazminata başvurulması pek de mümkün olmaz.

Eş – Çocuk – Anne – Baba

İnsanlar arasında bazı durumlarda desteğin kaçınılmaz olduğu kabul edilir. Bu nedenle de eş, çocuk, anne ve baba; yaşadıkları kayba karşılık destekten yoksun kalmaları ile ilgili doğrudan dava açabilmektedirler. Bu kimselerin destekten yoksun kaldıklarını ispat etmelerine gerek yoktur. Çünkü hukuki karine gereği bu kimselerin zaten birbirlerine destek oldukları açıkça ortadadır.

Destekten Yoksun Kalmada Manevi Tazminat

Destekten yoksun kalma; ağır bir bedensel zayiat ya da ölüm nedeni ile insanların duydukları acı ve elemin giderilmesi amacı ile manevi tazminat davası açılabileceğini ifade etmek gerekir. Manevi tazminata başvuracak olan kişilerin adil düzeyde bir ödeme talep edebileceklerini bilmeleri gerekir. Yani destekten yoksun kalma nedeni ile başvurulacak olan manevi tazminat davası sonucunda bir zenginleşme ortaya çıkması kabul edilmez.

Destekten Yoksun Kalmada Maddi Tazminat

Destekten yoksun kalma ile ilgili başvurulabilecek olan en değerli konulardan bir tanesi de destekten yoksun kalmaya karşılık maddi tazminat talep edilmesidir. Maddi tazminat ile alakalı bilinmesi gereken en önemli konunun kusur ve zararın ortaya çıkışındaki etkenler olduğudur. Yani olay sonucunda zarar gören kişi; destekten yoksun kalmada kusurlu ise kusur oranında tazminattan indirim yapılmaktadır. Peki, bu dava sonucunda ne tür giderler ve zararlar karşılanır?

  • Ölenin cenaze giderleri,
  • Ölüm gerçekleşene kadar süren tedavi ile alakalı giderler,
  • Ölüm nedeni ile destekten mahrum kalanların yaşadıkları kayıplar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Zamanaşımı

Destekten yoksun kalma ile ilgili zamanaşımı süresi olayın öğrenilmesinden sonra 2 yıldır. 2 yıl, hak düşürücü bir süre olarak kabul edilir. Bu anlamda zamanında açılmayan dava nedeni ile ciddi zararlar ile karşı karşıya kalınması muhtemeldir. Tazminatı ödeyecek olan kişinin kim olduğu ve zararın sonradan öğrenilmesi gibi hallerde her hâlükârda 10 yıl içerisinde dava açılması gerekir.