ticaret hukuku

Ticaret Hukuku alanı en geniş çalışma sahalarına sahip olan hukuk alanlarından birisi olarak bilinmektedir. Ticaret Hukuku kapsamında işletmelerin, tacirlerin ya da şahısların haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

Ticaret Hukuku alanı Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan bir hukuk sahası olmakla birlikte aynı zamanda Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da Ticaret Hukuku alanını düzenlemekte olan kanunlar olarak bilinmektedir.

Ticaret Hukuku kapsamında en çok ele alınan konular ile ortaklık ve şirket prosedürleri olarak bilinmektedir. Şirketlerin kurulum süreçlerinde hangi kapsamda kurulduğu ya da ortaklıkların haklarının ne şekilde düzenleneceği Ticaret Kanunu içerisinde ele alınmakta olan konular arasında yer almaktadır.

Tacir olarak bilinen ticareti yapan kişi ile müşteri arasındaki hak gözetimi de Ticaret Hukuku kapsamında sağlanmakta olup bu kısım Ticaret Hukukunun çok daha kısıtlı bir alanını oluşturmaktadır. Bunun için Tüketici Hakları yönünde farklı hukuk çalışma alanları bulunmaktadır.

Ticaret Hukuku Kapsamında Neler Bulunur?

ticaret hukuku kapsaminda neler bulunur

Ticaret Hukuku kapsamında öncelikli olarak belirlenmiş alt hukuk dalları bulunmaktadır. Ticaret Hukuku alt dalları şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Ticari İşletme Hukuku: İşletmelerin ne şekilde oluşturulduğu veya sürdürülebildiği üzerine içeriklerin yer aldığı hukuk sahasıdır.
  • Şirketler Hukuku: Genellikle bir şirketin şahıs mı yoksa ortaklık şirketi mi olduğu bilgisi üzerinden kurulma süreçleri ve hak paylarının belirlendiği bir alandır.
  • Kıymetli Evrak Hukuku: Kambiyo senetleri, hisse senetleri gibi evrakların kullanımlarındaki gerekli hukuki düzenlemeleri ele alan bir hukuk sahasıdır.
  • Taşıma Hukuku: Ticari faaliyetlerin yürütülmesi esnasında taşıma işlemlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili çerçeve, bu kapsamda belirlenmektedir.
  • Deniz Ticareti Hukuku: Deniz yoluyla yapılmakta olan ticari faaliyetlerin ele alındığı hukuk sahasıdır.
  • Sigorta Hukuku: Ticari faaliyetler içerisinde ürünlerin sigorta süreçlerinin ne şekilde yürütülmesi gerektiğine ilişkin veriler bu hukuk alanı kapsamında değerlendirilmektedir.

Ticaret Hukuku bu alt dalların yanı sıra pek çok farklı hukuk alanıyla da iş birliği içerisinde incelenmesi gereken bir alandır. Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku en çok ortak çalışmanın yapıldığı alanlar olarak bilinmektedir.

Milletlerarası Hukuk hakkında detayları da inceleyebilirsiniz.

Ticaret Hukuku Çalışma Alanları Nerelerdir?

Ticaret Hukuku çalışma alanları ticari ilişkilerin bulunduğu hemen her alan olarak bilinmektedir. Ticari ilişkilerin yerel düzlemde ya da uluslararası olarak yürütülmesine dair bir farklılık bulunmamakta olup uluslararası ticari faaliyetler yürüten şirketlerin hem Ticaret Hukuku hem de Uluslararası Hukuk dahilinde değerlendirildiği bilinmektedir.

Hukukun en geniş alt dallarından birisi olarak bilinen Ticaret Hukuku, ülke kanunları çerçevesinde haklı ticaretin nasıl yapıldığına yönelik bir çerçeve belirlemektedir. Ülke içerisinde ticaret yapmak isteyen yabancı yatırımcıların da bu çerçeveye uygun faaliyet yürütmeleri gerekmektedir.

Ticaret Hukuku kapsamında yürütülmekte olan bir diğer çalışma alanı ise işletmelerin kurulması süreci olarak bilinmektedir. Bir işletmenin ticari işletme olabilmesi için gerekli olan prosedürler bu kapsamda belirlenmektedir.

Ticari faaliyetleri ele alan Ticaret Hukuku aynı zamanda kıymetli evraklar olarak bilinen hisse denetleri ay da kambiyo senetleri ile yapılmakta olan işlemlerin de genel hatlarını belirleyen hukuk alanı olarak bilinmektedir.

Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku Nedir?

ticari isletme hukuku ve sirketler hukuku nedir

Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku başlığı altında faydalanılmakta olan alanlar arasında gösterilmektedir. Ticaret Hukukunun en temel ve başlangıç adımı olarak bilinen işletmenin kurulma süreçlerine ilişkin kanunlar bu adımda değerlendirilmektedir.

Şirket ve ticari işletme birbirinden farklı prosedürlere sahip birimlerdir. Bu nedenle kurulum süreçlerinde de dikkat edilmesi gerekecek prosedürlerin birbirinden farklı olması nedeniyle kuruluş öncesinde bir hukuki danışmanlık alınması önerilmektedir.

Deniz Ticareti Hukuku Nedir?

Deniz Ticareti Hukuku alanı da Ticaret Hukuku ana başlığı içerisinde yer almakta olan bir alandır. Ticari faaliyetlerin deniz yolunun kullanılarak yapılması süreçlerinde özellikle yurtdışı yapılan ticari faaliyetlerin yasal prosedürlerini belirlemektedir.

Deniz Ticareti Hukuku kapsamında aynı zamanda hangi ülke ile ticari ilişkilerin yürütülüyor olduğunun belirlenmesi de önemli olmaktadır. Ülkelerin karşılıklı olarak yapmış olduğu anlaşmalar kapsamında kanun maddelerinde farklılıklar olabilmektedir.

Ticaret Hukuku çok geniş bir alan olmasının yanı sıra yapılmakta olan ticari faaliyetler bazında da değişiklik göstermekte olan bir hukuk sahadır. Deniz Ticareti Hukuku ya da Kıymetli Evraklar Hukuku birbirinden çok farklı alanlar olmasına rağmen ticari faaliyet yürütme prensipleri bakımından Ticaret Hukuku alanına bağlanmaktadır.