icra iflas hukuku

İcra ve İflas Hukuku İcra İflas Kanunu kapsamında yürütülmekte olan bir hukuk dalı olarak bilinmektedir. İcra ve İflas Hukuku borçlu ve alacaklılar üzerinden oluşan uyuşmazlıkların da ele alındığı bir alan olmasının yanı sıra Konkordato Hukuku olarak da bilinmektedir.

Şirketlerin iflas süreçleri ya da iflasın eşiğinde olduğu süreçler ile ilgili olarak yürütülmesi gereken prosedürler bu hukuk alanının İflas Hukuku kapsamında değerlendirilirken, İcra Hukuku kapsamında ise borçların ifa edilememesi bulunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku içerisinde icra takiplerinin yapılabilmesi için de bu alanda hukuki danışmanlık alınması gerekmektedir. Doğan hakların zaman aşımına uğramaması için düzenli olarak takip yapılması bu hukuk alanının en önemli özelliklerinden birisi olarak bilinmektedir.

İcra ve İflas Hukuku kapsamında bütün süreçler yazılı belgeler ya da beyanlar üzerinden yürütülmektedir. Bir belgenin geçerli olması durumunda ise farklı bir beyan olması yeterli görülmeyeceği için şirketlerin olası İflas durumlarına karşı hukuki danışmanlık alarak evraklarını düzenlemeleri gerekli görülmektedir.

İcra ve İflas Hukuku Çalışma Alanları Nelerdir?

icra ve iflas hukuku calisma alanlari nelerdir

İcra ve İflas Hukuku çalışma alanları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Alacakların tahsil edilebilmesi amacıyla icra takiplerinin yapılması
  • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan görüşmelerin yapılması
  • İflasın ertelenmesi talebi ve sürecin takibi
  • Bankalarda yapılmakta olan kredi sözleşmelerinden oluşacak hak kayıplarının incelenmesi ve takip edilmesi
  • Haciz işlemlerinin ve nafaka takiplerinin yapılması
  • İcra takiplerine yönelik itiraz süreçlerinin işletilmesi
  • İstihkak davalarının takip edilmesi

Tüm bu alanlar İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık almak isteyenlerin, takip edilecek süreçleri olarak bilinmektedir. Süreçlerin yasal çerçevede bireysel olarak takip edilmesi mümkün olmadığı için bu hukuk alanı en çok danışmanlık talep edilmekte olan hukuk dalı olarak da bilinmektedir.

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlamlı icra takibi, borçların alınmasına ilişkin mahkeme kararının bulunması olarak bilinmektedir. İlamlı icra takibi tanımı mahkeme kararına alternatif olarak ilamlı belgelerle de yapılabilmektedir.

İlamlı icra takibi, kanun maddesi ile belirlenmiş olan bir çalışma alanıdır. Bu nedenle icra işlemlerinin yapılamaması gibi bir durum da ilamlı icra takibi süreçlerinde geçerli olmamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku kapsamında önemli bir kavram olarak bilinen ilamlı icra takibinin karşıtı olarak bilinen ilamsız icra takibinde ise herhangi bir mahkeme kararı olmadan alacaklının borcunu icra yoluyla tahsil etmesi olarak bilinmektedir.

İlamsız icra takipleri herhangi bir mahkeme kararını içermemekle beraber borcun ispatlanması açısından fatura veya benzeri bir evrak bulundurulmasını gerekli görmektedir. Aksi durumda borcun ifa edilme sürecinde prosedüre bağlı problemler oluşabilmektedir.

İlamlı ya da ilamsız olarak icra takibi yapılmasına ilişkin hukuki danışmanlık alanların sürece dair herhangi bir takip yapmasına gerek kalmadan doğrudan avukatlara verilen vekaletle alacaklarını temin edebilmektedirler.

Ayrıca Gayrimenkul Hukuku bilgilerini inceleyebilirsiniz.

İhtiyatlı Haciz Nedir?

ihtiyatli haciz nedir

İhtiyatlı haciz borçlu tarafından mevcut malların kaçırılma riski olması durumunda alacaklının talebi doğrultusunda mahkeme kararı ile bu mallara el konulması süreci olarak bilinmektedir.

İhtiyatlı haciz, borçlunun borcunu ödemesinden sonra otomatik olarak kaldırılmaktadır. Fakat borçların ödenmemesi durumunda ise ihtiyatlı olarak durdurulan malların satışının haciz yoluyla satışa çıkarılması da söz konusu olabilmektedir.

İhtiyatlı haciz, bir hesapta bulunan paraya yönelik de konulabilmektedir. Bu nedenle olası iflas öncesi durumlar başta olmak üzere borçluların ihtiyatlı haciz kararı çıkartabilmesi için mahkemeye başvuruda bulunmaları mümkün olmaktadır.

Bir alacağa yönelik ihtiyatlı haciz istenebilmesi için aynı zamanda ilam gereklidir. Bu nedenle her alacak için ihtiyat kararının çıkmaması gibi örnek davalar da bulunmaktadır.

İcra Takipleri Nasıl Yapılır?

İcra takiplerinin yapılabilmesi için hangi tür icra olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. İlamlı icra, ilamsız icra ya da kambiyo senetlerine özgü icra takipleri birbirinden farklı süreçlerle yapılabilmektedir.

İcra takiplerinin başlatılabilmesi için İcra Dairesi ilgili birimlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Kişilerin hukuki danışmanlık alması durumunda icra takiplerinin başlatılması ve sürdürülmesi avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Aynı zamanda bu süreç içerisinde kişinin icra takibi konusunda düzenli olarak da bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku kapsamında işlemekte olan icra takibi süreci, borçluya bir ödeme emrinin iletilmesi ile başlamaktadır. Belgenin teslim edilmesinden sonra ilk 7 gün itiraz hakkı bulunmakta olup daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmemektedir.