enerji ve madencilik hukuku

Enerji ve Madencilik Hukuku alanı enerji üretim ve dağıtım süreçlerinin yasal çerçevede yapılmasını sağlayan bir hukuk alanı olarak bilinmektedir. Enerji ve Madencilik Hukuku şu alanlarda hukuki danışmanlıklar vermektedir:

 • Enerji piyasalarından herhangi birisine yönelik yapılacak olan lisans başvuruları
 • Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu tarafından belirlenen prosedürlerin işletilmesi
 • Enerji şirketlerinin kurulması ya da takip edilme süreci
 • Sondaj ve vergi dağıtım işlemlerinin sözleşmelerinin oluşturulması
 • Lisans paylaşımlarının yapılması

Elektrik, rüzgar, doğalgaz ve gibi enerji kaynaklarının üretim süreçlerinden dağıtım süreçlerine kadar pek çok alanda gerekli olan hukuki danışmanlıkların bu alanda hizmet sunmakta olan şirketlere yönelik verilmektedir.

Bunların yanı sıra petrol, gaz ve maden şirketleri de bu alanda hizmet sunulmakta olan sektörler olarak bilinmektedir. Nasıl işlediği ya da ne şekilde bir planlama ile sürdürülebilir olacağı da kanuni çerçeveler ile belirlenmektedir.

Enerji Hukuku Özel Çalışma Alanları

enerji hukuku calisma alanlari

Enerji Hukuku özel çalışma alanları başta enerjinin üretim ve dağıtım süreçlerini kapsamakta olup bunun yanı sıra enerji üretim e dağıtım süreçlerinde hizmet vermekte olan şirketlerin başlangıç ve devam prosedürlerini de kapsamaktadır.

Enerji Hukuku alanında her türlü enerji kaynağının işletilmesine yönelik prosedürler vardır. Bu nedenle enerji kaynağı ile ilgili olarak farklı adımların takip edilebilmesi için hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması önerilmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de yer almakta olan Enerji Hukuku alanı, Türkiye’nin de bu düzlemdeki çalışmalarını belirlemekte olan önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncel olarak doğan ihtiyaçlar ile farklı karar ve yönergelerin de çıkması söz konusu olabilmektedir.

Enerji Hukuku Çalışmalarında Kurumsal Yapılanma Nasıl Oluştu?

Enerji Hukuku çalışmalarında kurumsal yapılanmanın oluşması ortalama olarak 1993 yıllarında Türkiye’nin Elektrik üretim ve dağıtım süreçlerine özelleşmeye gitmesi ile başladığı bilinmektedir. Kamusal bir şirket olan TEK’in sonrasında sırasıyla TEAŞ ve TEDAŞ olarak özelleşmesi yeni kararların alınmasını zorunlu kılmıştır.

Enerji ve Madencilik Hukuku içerisinde alt bir dal olarak bulunan Enerji Hukuku, bu özelleşme dahilinde yurt içerisinde yürütülmekte olan pek çok faaliyetin uygun çerçeve içerisinde kullanılması ve bu sayede olası kaçak ya da kural dışı kullanımların önüne geçmeyi amaçlamıştır.

Enerji Hukuku alanı, ülke içerisinde yürütülmekte olan üretim, dağıtım gibi süreçleri bir kanun kapsamında düzenlemekte olurken aynı zamanda bu düzenlemelerin doğal gaz tedarik sürecinde de geçerli olduğu bilinmektedir.

Ayrıca Bilişim Hukuku bilgilerini incleeyebilirsiniz.

Enerji Hukuku İçerisindeki Yeni Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Enerji Hukuku içerisindeki yeni yasal düzenlemeler, şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yap, İşlet, Devret modeli kapsamında elektrik üretim ve dağıtım yapılacak olan sahanın mülkiyeti devlet hazinesinde kalmaya devam ederken, kurulumu yapan şirketin belirli bir işletme sürecinden sonra ihale yoluyla devretme süreçlerine geçmesi gerekmektedir. Bu sayede mülkiyet hakkı bulunmamasın rağmen işletme hakkı özel şirketlere verilmektedir.
 • Yap, İşlet, Devret modeli kapsamında işletme hakkına sahip olan şirketlerin yerli olmasına dair bir şart bulunmamakta olup yerli olmayan şirketler ile yaşanan uyuşmazlıkların da uluslararası hukuk alanlarında takip edileceği belirlenmektedir.
 • Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında elektrik piyasasında tam bir özelleşme sağlanarak aynı zamanda bu alanda rekabet ortamının da oluşmasına imkan tanınmış oldu.
 • Bu yasal düzenleme dahilinde doğalgaz ve petrol kullanımlarına ilişkin de gerçek ve tüzel kişilere yönelik yönergeler yer almaktadır.
 • Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu kapsamlarında yurt içi ya da yurt dışı kaynakların piyasa içerisindeki faaliyetlerinin denetlenmesi üzerine düzenlenmiş kanunlar olarak Enerji Hukuku içerisinde yer almaktadır.

Madencilik Hukuku Çalışma Alanları

madencilik hukuku calisma alanlari

Madencilik Hukuku çalışma alanları Madencilik alanında faaliyet göstermekte olan kişiler ve kurumlara yönelik pek çok konuyu içermekte olup şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Madencilik faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmemesi durumunda durdurulmasına ya da iptal edilmesine ilişkin kararların oluşturulması
 • Madencilik alanında ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması
 • Madencilik konusunda Devlet haklarına yönelik işlemlerin takip edilmesi
 • Maden ocağında oluşan kazalar ve bu kazalara ilişkin yürütülen dava süreçlerinin takibi
 • Maden işletmelerine yönelik açılacak tazminat davaları
 • Madencilik alanlarında kamulaştırma işlemlerinin takibi
 • Madencilik işlemlerinin yapılacağı alanların özel koruma alanları ya da özel mülkiyet olması durumunda oluşan ihtilaf süreçlerinin takip edilmesi

Enerji ve Madencilik Hukuku çalışma alanları bakımından farklılaşmış olan iki alanın tek bir çatı altında hukuki danışmanlık hizmeti vermesi olarak bilinmektedir. Her iki alanda da uzmanlaşma gerekliliği bulunmaktadır.