ceza hukuku

Ceza Hukuku alanı Kamu Hukuku adı altında bulunan suç ve ceza kavramları üzerinde hukuki danışmanlık faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olarak bilinmektedir. Ceza Hukuku çalışma alanları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Ceza davalarında soruşturma sürecinde olan müvekkillere yönelik şikayet ve şüphe durumlarının incelenmesi
 • Ceza davaları içerisinde soruşturma ifadeleri göz önünde bulundurularak itirazların oluşturulması
 • Şüpheli ya da sanık olarak takip edilen müvekkillerin dava süreçleri sonuçlanıncaya kadar cezai yaptırımların kaldırılmasına yönelik müdafaa çalışmalarının yapılması
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuruların ya da itirazların takip edilmesi

Tüm bu çalışma alanları toplum içerisinde suç olarak adlandırılmış olan durumların incelenmesine ve müvekkil olarak takip edilen kişilerin bu durumlar içerisindeki haklarının gözetilerek davalara dahil olunma süreçlerine yönelik hukuki danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

ceza hukukunun temel ilkeleri nelerdir

Ceza Hukukunun temel ilkeleri iki ana temel üzerine inşa edilmektedir. Temel alınan iki unsur şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ilk ilke olmakla birlikte bu ilke dahilinde cezanın kişiselleştirilmemesi ve objektif bir zeminde tutulması sağlanmaktadır. Kanun nezdinde suç sayılmayan durumlara dair cezai yaptırım uygulanamayacağı da bu ilke ile belirlenmekte olan kriterler arasında gösterilmektedir. Bu durum aynı zamanda suç olarak tanımlanan durumun geçmiş dönemlerde suç olmaması durumunda geçmiş olaylara yönlendirilmesinin de engellemektedir. Suç kavramı yalnızca suç olarak ilan edilmesinden itibaren cezai yaptırım gerektirmektedir.
 • Suçta ve cezada kusur ilkesi ise ikinci ilke olmakta ve bu ilke dahilinde suçun bilerek ve isteyerek işlenmesi durumunda cezai yaptırımın bulunduğu bilinmektedir. Kasten işlenmeyen suçlar ise farklı bir kapsamda değerlendirilmektedir.

Ayrıca bilişim hukuku bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Ceza Hukukunun İşlevleri Nelerdir?

Ceza Hukukunun işlevleri bu hukuk alanının hangi durumlarda faaliyet gösterdiğini belirlemektedir. İşlevleri olarak belirlenen çerçevenin maddeleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamak
 • Kamusal alandaki düzenin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kamusal alanda güveni tesis etmek
 • Hukuk devletinin temel ilkelerinin korunmasını sağlamak
 • Toplum içerisindeki barış ortamının korunmasını sağlamak
 • Suç işlenmesinin caydırıcı etkilerle önüne geçmek

Bu işlevler hem yerel anlamda hem de uluslararası alanda geçerli olmaktadır. Fakat her toplum içerisinde suç kavramı farklı şekillerde tanımlanmakta olup cezai yaptırımları da ülkeler bazında değişiklik göstermektedir.

Ceza Hukuku alanı doğduran insan hakları ve hürriyetlerine yönelik bir koruma alanı olarak bilinmektedir. Bu nedenle bireysel anlamda işlenmiş bir suç olmasına rağmen toplumsal huzuru engellemesi nedeniyle ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Ceza Hukuku Kaça Ayrılır?

ceza hukuku kaca ayrilir

Ceza Hukuku bölümleri genel ceza ve özel ceza olarak iki farklı dal üzerinden değerlendirilmektedir. Genel ceza ülkenin hukuki alt yapısı üzerinden suç kavramını tanımlamakta ve bu kavram üzerinden uygulanabilecek cezaların neler olabileceğini inceleyen alandır.

Genel ceza kapsamında aynı zamanda cezanın hangi nedenlerle azalabileceğini ya da cezanın ortadan kalkması için hangi nedenlerin gerekli olduğunu belirlemek üzere detaylı değerlendirmeler de yapılmaktadır.

Özel ceza alanı ise genel cezadan farklı olarak suçun neden işlendiğine yönelik değerlendirmeler yapmaktadır. Suçlara yönelik verilmiş olan cezaların uygunluk durumlarını da incelediği için daha özel bir alan olarak bilinmektedir.

Genel ve özel ceza hukuku alanında yapılmakta olan çalışmalar kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir. Bu kapsamda cezanın düşürülmesi ya da suçun nedenlerine bağlı olarak yaptırımların farklılaştırılması da söz konusu olabilmektedir.

Ceza Hukukunda Hümanizm İlkesi

Ceza Hukukunda hümanizm ilkesi kişilerin suçlu da olsa savunulma haklarının bulunduğu ve bu suç nedeniyle toplumdan izole edilmeleri yerine topluma yeniden kazandırılmasının amaç edinilmesi gerektiğini ele almakta olan bir ilkedir.

Hümanizm ilkesi kapsamında aynı zamanda bir suç üzerinden suçu işleyen kişinin geçmiş ya da gelecek eylemlerinin olumsuz değerlendirilmesinin de engellenmesi sağlanmaktadır. Suçun karşılığı olan ceza uygulamalarının belirlenmesinden sonra kişinin ıslah edilmesine yönelik bir ceza uygulaması önerilmektedir. Bu nedenle cezaevlerinde de sosyalleşme süreçlerine ilişkin uygun ortamların sunulduğu bilinmektedir.

Ceza Hukuku hümanizm ilkesi sayesinde suçlu olan kişilerin hukuki danışmanlıklarında önemli veriler elde edilebilmektedir. Bu nedenle avukatlar kanunlar ve hümanizm ilkesini baz alarak ifadelerini güçlendirmekte ve buna uygun çalışmalar yaparak ceza yaptırımlarının en az seviyede tutulmasına ilişkin değerlendirmelerini düzenlemektedirler.