bankacilik ve finans hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku alanında Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ya da farklı ülkelerde bulunan ve Türkiye’de şube açmak isteyen bankalara yönelik danışmanlık hizmetleri sunulmakta olup bunun yanı sıra finans kuruluşları ve müşteriler arasındaki süreçlerin yürütülmesine ilişkin takipler yapılmaktadır. Bankacılık ve Finans Hukuku kapsamında takip edilen işlemler şunlardır:

 • Finans kuruluşlarının iş ve işleyişi
 • Kiralama ya da kredi sözleşmeleri
 • İnşaat ya da konut finansman ve ipotek işlemleri
 • Mal ve hizmetlere yönelik finansman işlemleri
 • İslami finans alanındaki faaliyetler
 • Sermaye piyasalarına yönelik süreçler
 • Varlığa dayalı finansman işlemleri
 • Kurumsal ya da bireysel finansman takipleri

Tüm bu çalışma alanları kendi içerisine farklı uzmanlık alanları ile danışmanlık hizmetinin sunulmasını gerektiren alanlardır. Finans sahasına dair alan bilgisi gerektirmekte olup bunun yanı sıra mesleki tecrübeyi de zorunlu kıldığı için bu alanda daha önce faaliyet göstermiş olan avukatlar tarafından danışmanlık hizmetlerinin alınması önerilmektedir.

Bankacılık ve Finans olarak iki farklı dal şeklinde danışmanlık verilmekte olan bir alan olmakla birlikte Bankacılık ağında daha kurumsal çalışmalar yapılırken, Finans ağında ise bireysel ya da gerçek kişiler üzerinden verilmekte olan danışmanlık hizmetleri de ağırlıktadır. Bu nedenle danışmanlık hizmeti alınmadan önce çalışma alanlarının belirlenmesi önemli olmaktadır.

Bankacılık Hukuku Avukatlık Hizmetleri

bankacilik hukuku avukatlik hizmetleri

Bankacılık Hukuku avukatlık hizmetleri kapsamında bankaların hukuki ilişkilerinin düzenlenmesi sağlanmaktadır. Bankalar Kanunun kapsamında faaliyet göstermekte olan bu işletmelerin yasal haklarının belirlenmesi ev mevcut işleyişinde yasal takibinin yapılması bu hukuk alanı içerisinde yürütülmekte olan hizmetler olarak bilinmektedir.

Bankaların kurulmasından itibaren takip edilmeye başlayan süreçlerin faaliyet gösterdiği zaman dilimi boyunca devam etmesi gerekmektedir. Müşteri ilişkilerinin yanı sıra farklı sistemler ya da işletmeler üzerinden belirlenmekte olan hakların da korunması bu sayede sağlanmaktadır.

Bankacılık Hukuku yalnızca Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bankalar için verilmekte olan bir danışmanlık alanı olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra merkezi yurtdışında olmasına rağmen Türkiye’de şube açmak isteyen bankaların da bu hukuki danışmanlıktan yararlanmaları mümkün olmaktadır.

Ayrıca sitemizden bilişim hukuku bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Finans Hukuku Avukatlık Hizmetleri

Finans Hukuku avukatlık hizmetleri kapsamında bireysel ya da kurumsal anlamda danışmanlık sunulmaktadır. Bankacılık ve Finans Hukuku içerisinde bir alt dal olarak bulunan Finans Hukuku alanında şu faaliyetler bulunmaktadır:

 • Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ya da incelenmesi
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirketlerin mevcut finansman takiplerinin yapılması
 • Belirli projeler kapsamında finansman değerlendirmelerinin yapılması
 • Uluslararası ticaret alanında finansman değerlendirmelerinin yapılması
 • Kurumsal ya da bireysel finansman değerlendirmeleri

Bu alanların genel olarak birbiri ile ilişkili olarak takip edilmesi sağlanırken bunun yanı sıra bireysel müvekkillerin başvuruları kapsamında tek bir sürecin değerlendirilmesinin yapılması da mümkün olmaktadır.

Finans Hukuku hizmetleri hem borçlular hem de alacaklılar için ayrı ayrı takip edilmesi gereken danışmanlık hizmetleri olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra kurumsal faaliyetlerin de yürütülmesine bu hukuki danışmanlık alanı üzerinden yardımcı olunmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına Yönelik Danışmanlık Faaliyetleri

sermaye piyasasi mevzuatina yonelik danismanlik faaliyetleri

Sermaye Piyasası mevzuatına ilişkin danışmanlık faaliyetleri doğrudan bu mevzuat dahilinde çalışmalarını sürdürmekte olan kurumlara yönelik verilmektedir. Bu kurumların başında halka açık şirketler, sermaye piyasası ihracı yapan şirket ağları bulunmaktadır.

Bu süreç dahilinde borçlanmaların takip edilmesi ve beraberinde kurumsal olarak yürütülen faaliyetlerin yasal zemine uygun olarak yapılması için danışmanlık verilmekte olup şirket ortaklıkları ile ilgili süreçlerin takip edilmesi de Finansman Hukuku kapsamında verilmektedir.

Şirketlerin finansman alanlarında yürütmekte oldukları işlemlere ilişkin metinlerin veya dilekçelerin oluşturulması da bu kapsamda verilmekte olan danışmanlık faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Yönelik Danışmanlık Faaliyetleri

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına ilişkin danışmanlık faaliyetleri bireysel ya da kurumsal olarak başvuruda bulunan müvekkillerin bu kapsamda veri gizliliklerinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak bilinen çerçeve kapsamında verilerin korunması sağlanırken aynı zamanda bu kanun dahilinde ihlal edilmiş olan verilere yönelik de yasal takiplerin bu danışmanlık hizmetleri ile yürütülmesi mümkün olmaktadır.

Bankacılık ve Finans Hukuku kapsamında verilmekte olan danışmanlık hizmetlerinden birisi olan Kişisel Verilerin Korunması, güncel bir konu olmakla birlikte devlet politikası olarak da öncelik verilen bir alandır. Bu nedenle özellikle kurumların yürütmekte oldukları faaliyetleri bu doğrultuda yürütmeleri gerekmektedir.