Whatsapp Yazışmaları Delil Kabul Edilir Mi?

Whatsapp yazışmalarının ve mesajlarının delil olarak mahkemeye sunulması için söz konusu yazışmaların hukuka uygun olarak elde edilmesi gerekir. Delil konusunda genel açıklamalardan ek olarak bir durum belirtmek gerekmektedir.

Bir dava ile ilgili olarak mahkemeye sunulacak tüm deliller, kural olarak hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olmalıdır. Hukuka aykırı bir şekilde elde edilen deliller, söz konusu iddia veya savunmayı, şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya koysalar dahi, mahkemece delil olarak dikkate alınmayacaktır.

Whatsapp Yazışmalarının Mahkeme Tarafından Delil Kabul Edilmesi

Dijitalleşme ve nesnelerin interneti, çeşitli alanlarda rekabet otoriteleri için yeni zorluklar yaratmaktadır. Bir şafak baskını sırasında dijital kanıt toplama yöntemleri, özellikle konu, denetlenen rakipler arasındaki WhatsApp yazışmalarının ele geçirilmesi ve değerlendirilmesi söz konusu olduğunda bunlardan yalnızca biridir. Son yıllarda WhatsApp mesajlaşma sistemi sadece günlük hayatımızda alışılagelmiş bir iletişim yolu haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda iş iletişiminde de etkili bir araç haline geldi. Gizli kartelleri ortaya çıkarmak için antitröst yasalarının uygulanmasındaki iletişim kanıtlarının önemi göz önüne alındığında, WhatsApp görüşmelerinin ele geçirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili kanıt niteliğindeki konuları ele almak için zorlayıcı bir gereklilik vardır.

Türk rekabet hukukuna göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 15. Maddesi (“Madde”) sırasıyla arama, el koyma ve şafak baskını usullerini belirlemektedir. Madde, müfettişlerin, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine ait her türlü evrak ve belgeyi inceleme ve gerektiğinde nüshasını alma hakkına sahip olduğunu hükme bağlamaktadır. Ayrıca Madde, müfettişlere teşebbüslerin her türlü varlığını yerinde inceleme yetkisi vermekte ve şirketlere talep edilen bilgi, belge ve diğer belgelerin kopyalarını temin etme yükümlülüğü getirmektedir.

Yasal Yükümlülük

Rekabet Kurulu’nun (“TCB”) gelişen içtihat hukuku, artan dijitalleşme ile bağlantılı olarak, TCB’nin WhatsApp yazışmalarını incelemek ve değerlendirmek için yasal bir standart benimsediğini gösteriyor. Türkiye Rekabet Kurumu’nun (“TCA”) mevcut düzenlemesi uyarınca, Sayıştay’ın müfettişleri, bir şafak baskını sırasında bir çalışanın iş mobil cihazlarından alınan WhatsApp görüşmelerine esas olarak el koyabilir ve inceleyebilir. Nihayetinde TCB, belirli gerekliliklerin karşılanması şartıyla bu konuşmaları kabul edilebilir iletişim kanıtı olarak değerlendirebilir. Gereksinimler şu şekilde özetlenebilir:

İletişim kanıtı, bir şafak baskını sırasında iş yerinde bulunmalı veya bir şikayetçi tarafından yetkiliye verilmelidir.

Kanıtlar, çalışanların bir şirket adına kayıtlı iş mobil cihazlarından alınmalıdır.

Söz konusu yazışma doğası gereği ilgili bir iş olmalıdır.

Muhtemelen, bu gereksinimler ayrıntılı değildir, ancak yine de gelişmektedir. Buna göre, TCB’nin WhatsApp görüşmesiyle ilgilendiği ilk vaka TCB’nin 2018’de sonuçlanan ortodonti ürünleri kararıdır [i]. Ankara’da ortodontik ürün satan firmalar hakkında fiyat sabitleme iddiası üzerine ön soruşturma başlatıldı. Gerekçeli karardan anladığımız kadarıyla, çalışanların bilgisayarından alınan WhatsApp yazışmaları TCB tarafından uygun iletişim kanıtı olarak kabul edilmektedir. Ön soruşturma tam teşekküllü bir soruşturmaya dönüşmese de, dava çarpıcıydı çünkü TCB, WhatsApp yazışmasının kabul edilebilirliği için ilgili yasal ön koşulu ilk kez belirledi. Özellikle TCB, yazışma kanıtlarının çalışanların şirket adına kayıtlı mobil cihazlarından alınması ve özel ve kişisel iletişimden ziyade işin işleyişi ile ilgili olması gerektiğini belirtti.