Suç ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma

 

Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değerlendirilen ve kamu yararına faaliyet gösteren kimseler olarak kabul edilir. Memurların hukuki açıdan işledikleri suçlar veya görevleri ile bağdaşmayacak eylemler gerçekleştirdiklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevden uzaklaştırıldıkları ya da çıkarıldıkları bilinir.

Memuriyetten çıkarılma konusunda farklı nedenlerden söz etmek gerekirken bu konuda en önemli olanları sizler için derledik. Özellikle memuriyete engel suçların ele alınması ve memur olanların hangi hallerde görevlerinden uzaklaştırılacağı üzerinde durulacaktır.

Suçun İnfazı Süreci Boyunca Devlet Memurluğu Yapmanın Yasaklanması

Devlet memuru vasfına sahip bir kimsenin nedeni ne olursa olsun hapse girmesi halinde mahkumiyetin infazı süresince devlet memurluğu yapması söz konusu olamaz. Cezanın tamamlanmasına kadarki süreye kadar devam eden bu yasak; ceza tamamlandıktan sonra cezanın türüne göre memuriyetin devamı ya da sona ermesi durumlarına neden olabilir.

Suçun infazı süresince devlet memurluğu yasağının sadece hapiste kalınan süre için geçerli olmadığı açıktır. Yani suçunun bir kısmını denetimli serbestlik ile tamamlayan kişiler için denetimli serbestlik süresinde de memurluk görevini ifa etmek mümkün olmaz.

İşlenen cürüm nedeni ile taksirli bir suç ortaya çıkmışsa ve ceza 1 yılın altında hapis cezası olarak belirlenmişse memurun görevden uzaklaştırma ile cezası bitene kadar memuriyeti askıya alınır. Amir, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği incelemelerde cezanın tamamlandığını anladığı an memurluk görevinin devamı için gerekli işlemleri gerçekleştirir. Memurun görevine dönmesi için kontroller 2 ayda 1 kez olmak üzere amir tarafından gerçekleştirilir.

Memuriyete Engel Suçlar ve Cezalar Hangileridir?

Memurluğun gerçekleştirilmesi açısından engel teşkil edecek olan suçların 3 faklı kısımda ele alındığından söz etmek gerekir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre söz konusu suçlar aşağıdaki gibidir.

Taksirli Suçlar

Taksirli suçlar, ceza süresi ne olursa olsun memurluğun sona ermesine neden olmaz. Bu nedenle de taksirli bir suç işlenmişse memurun endişe etmesine gerek yoktur. Çünkü ceza sonunda görevine geri dönecektir.

Kasten İşlenen Suçlar

Kasten işlenen suçlarda ceza süresinin oldukça ayırt edici olduğundan söz etmek gerekir. Bu nedenle de 1 yıl ve daha fazla hapse mahkûm edilmiş olan suçluların kasten suçlar kapsamında olduklarında görevden atılmaları söz konusu olur. Bu nedenle de kasten suçların görevden atılmada çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir.

Memuriyete Engel Suçlar

Memur olmayı gerektiren etik değerlerin yokluğu anlamına da gelen bu suçlarda ceza miktarı hiç önemli değildir. Güvenin kötüye kullanılması, dolandırıcılık, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçları işleyenlerin emur olmaları ya da memur kalmaları imkansızdır.

Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Memuriyet

Hapis cezasının ertelenmesi ve memuriyetin durumu ile alakalı yapılacak değerlendirmede yine temel kıstas yukarıda sayılan suçlardır. Yani suçun niteliği memuriyeti engelleyecekse ama ertelenmişse ertelemenin memuriyetin devamına etki etmeyeceği bilinmelidir. Erteleme sadece kişinin özgürlüğünü ilgilendirecektir.