sirketler hukuku

Şirketler Hukuku alanı Ticaret Hukuku bağlığı altında ele alınmakta olan alanlardan birisidir. Şirketler Hukuku kapsamında ele alınan konular şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Şirketlerin kurulma süreci ve yürütülme faaliyetleri
  • Şirketlerin birleşmesi ya da bölünmesi
  • Şirketleri devir teslimleri
  • Şirket ortaklıklarının oluşturulması ya da sonlandırılması
  • Şirket içi ya da şirketler arası sözleşmelerin hazırlanması
  • Bayilik işlemleri
  • E-ticaret faaliyetleri
  • Şirket içi ticari faaliyetlerin sürdürülmesi
  • Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin yetki ve sorumlulukların takip edilmesi

Bu süreçlere dair hukuki danışmanlık verilmekte olup aynı zamanda sürecin genel anlamda takip edilmesini de sağlamaktadır. Bu nedenle sürece hakim olan bir avukat ile çalışılmalı ve ticari faaliyetlerin yönlendirilmesine yönelik bilgi birikiminin de olması önemli olmaktadır.

Şirketler hukuku doğrudan bir ya da birden fazla şirketin yasal zemin üzerinde faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan tüm aşamaların en uygun biçimde yapılmasını ve olası denetimlerde de yasa dışı bir işleyiş tespit edilmemesini sağlamaktadır.

Şahıs Şirketlerine Yönelik Hukuki İşlemler

sahis sirketlerine yonelik hukuki islemler

Şahıs şirketleri hukuki işlemleri şirketin kurulmasından itibaren tescil süreçlerini kapsamakta olan işlemlerdir. Bunun için şirket kurma yetkisi olan şahsın noter onayı kapsamında şirket tescilini alacağı ortaklık sözleşmesini hazırlaması gerekmektedir. Bu sözleşmenin hazırlanma sürecinde avukatlardan danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.

Şirketlerin kurulma süreci, imza işlemlerinin akabinde on beş günlük bir süreç olarak bilinmektedir. Bu süreç içerisinde yeni bir hukuki planlama yapılmamakta olup onayın ardından şirket süreçlerinin takip edilmesinde de farklı hukuki süreçler işlemektedir.

Şirket kurma aşamalarından sonra şirket sahipleri sektör içerisinde tacir unvanını aldıktan sonra bu unvan ile farklı yatırımlar yapabilir ya da finans çalışmalarını bu kapsamda sürdürebilirler.

Kolektif Şirketlere Yönelik Hukuki İşlemler

Kolektif şirketlere yönelik hukuki işlemler şahıs şirketlerine göre daha uzun prosedürler içeren işlemler olarak bilinmektedir. Kurulabilmesi için en az iki gerçek kişinin yetkisinin bulunması ve sözleşmelerin de bu iki kişi üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.

Kolektif şirketlerde hak sahipleri ortak olarak bilinmektedir. Şirketler Hukuku kapsamında kolektif şirketlerde tüzel kişilerin ortaklığı kabul edilmemektedir. Bu bağlamda şahıs şirketlerinden ayrılmaktadır.

Kolektif şirketlerde kar oranları, ortaklık oranları üzerinden belirlenmektedir. Bunun yanı sıra şirketin ticari faaliyetlerinin sonuç vermemesi durumunda ise şirket mal varlığının yanı sıra ortakların mal varlığının da ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılması söz konusu olmaktadır.

Ayrıca bilişim hukuku bilgilerine de bakabilirsiniz.

Adi Komandit Şirketlerin Hukuki İşlemleri

Adi Komandit şirketlerinin hukuki işlemleri diğer şirketlerden farklı olarak hem gerçek hem de tüzel kişiler tarafından ortak olarak kurulmakta olan şirketler olarak bilinmektedir. Tarafların şirket dahilinde kullandığı sermaye tipi üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Adi Komandit şirketlerinin kurulabilmesi için en az iki kişi olmak zorundadır. Taraflardan gerçek olan kişi maddi karşılığı olan tüm mal varlığını sermaye olarak şirket üzerinde kullanabilmektedirler.

Tüzel kişi olarak bilinen ortakların ise sınırlı sayıda sermaye temini söz konusu olmaktadır. Şirket süreçlerinden bu taahhüt üzerinden sorumluluk kapsamları bulunmaktadır. Bu kişiler de komanditer olarak adlandırılmaktadır.

Sermaye ve Anonim Şirketlerinin Kurulması

sermaye ve anonim sirketleri kurulmasi

Sermaye ve Anonim şirketlerinin kurulması, gerçek ya da tüze kişiler kapsamında mümkün olmaktadır. Anonim şirketlerin kurulabilmesi için en az bir gerçek kişi bulunması gerekirken, Sermaye şirketleri ise ortaklık sözleşmeleri üzerinden işlemler yapılabilmektedir.

Sermaye şirketleri dahilinde sermayesi belirli olan şirketler anonim şirketler olarak adlandırılmaktadır. En az 50.000.00 TL olarak belirlenmiş olan bu esas sermaye sınırının 100.000.00 TL sınırına çekilmesi durumunda ise kayıtlı sermayeli anonim şirket olarak adlandırılması söz konusu olmaktadır.

Limited Şirketlerinin Kurulması

Limited şirketlerinin kurulması sürecinde en az bir gerçek kişinin bulunması gerekmektedir. Limited şirketleri birden fazla kişiyle kalabalık olarak da kurulabilen şirketlerdir. Maksimum 50 kişilik Limited şirketinin kurulması mümkün olmaktadır.

Limited şirketlerinde de anonim şirketlerinde olduğu gibi 10.000.00 TL değerinde alt sermaye sınırı bulunmaktadır. Bu sermeye tutarının ortaklar payında bölünmesinde ise 25.00 TL katlarında olacak şekilde pay edilmesi söz konusu olmaktadır.

Şirketler Hukuku kapsamında kurulum süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmekte olup bunun yanı sıra sürecin takip edilmesinde de danışmanlık faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatlar bulunmakta ve bu alandaki tecrübeleri ile yakın takiplerini sürdürmeleri mümkün olmaktadır.