Pandemi de İşten Çıkartma Mümkün Mü?

Pandemi de işten çıkartma mümkün mü sorusu birçok kişinin cevap aradığı konular arasında yer almaktadır. Günümüzde pek çok kişinin iş bulma ve bulduğu işte de sabit kalabilme problemi yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle pandemi de işten çıkartma mümkün sorusunun sık sık sorulduğunu söylemek mümkündür.

Korona virüs salgını doğrultusunda pek çok kısıtlama ve yasak meydana gelmiştir. Sosyal hayatta meydana gelen bu problemler ile birlikte bireyler işlerinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra bu süreç içerisinde pek çok işletme de kapanmıştır. Bu nedenle işverenler işçilere ücretsiz izin vermiştir. Normal şartlarda ücretsiz izinler işverenin ve işçinin onayına tabidir. Ancak pandemi döneminde işverenler işçilere sormadan ücretsiz izin kullandırmıştır. Dolayısıyla işverenlerin bu tutumunu önlemek adına devlet işten çıkartma yasağını değiştirmiştir. Bu nedenle işçilere işten çıkarma yasağı getirilmiştir. Bu nedenle pandemi nedeni ile ücretsiz izin uygulaması da işçinin onayından bağımsız hale getirilmiştir.

Pandemi de İşten Çıkartma Yasağı Nedir?

İşten çıkartma yasağı genel olarak işçilerin çalışma sırasında işverenin ekonomik nedenlerden dolayı işletmesel zorunluluk ile birlikte işçinin iş akdine son verilmesini yasaklayan bir uygulamadır. Bu uygulamaya göre işçilerin işten çıkartılma zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Bunun yanı sıra işverenin asgari ücret tutarında da idari para cezası ödemesi gerekmektedir.

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu kanunun 9.  maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmiştir. Buna göre:

“Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.”

Korona Virüs Nedeniyle Ücretsiz İzin

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu kanunun 9.  maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na geçici 10. Maddenin eklendiğinden bahsetmiştik. Bu maddenin 2. Fıkrası:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırır. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılma, işçiye haklı nedeniyle sözleşmeyi fesih hakkı vermez.” düzenlemesini ihtiva etmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir