Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Maddi ve manevi tazminat davası, bireylerin çeşitli eylemlerin karşılığını hukuki olarak almak için başvurduğu davalardan bir tanesidir. Hukuka aykırı olarak işlenen eylemlerin karşılığı olarak da ifade edilebilen maddi ve manevi tazminat davalarında en temel amaç davacının karşılaştığı maddi ve manevi zararın giderilmesidir. Bu hususta maddi tazminat davası; hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler neticesinde malvarlığında oluşan eksilmelerin giderilmesi için açılan davalar olarak ifade edilirken manevi tazminat davası ise hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler nedeni ile kişilerde elem, üzüntü ve yıpranmanın meydana gelmesi durumunda açılan dava türü olarak ifade edilmektedir.

Manevi ve maddi tazminat davaları birlikte ya da ayrı ayrı açılabilen davalardır. Ticari herhangi bir niteliği bulunmayan bu davalarda tazminat miktarı göz önünde bulundurulmadan asliye hukuk mahkemelerine açılabilmektedir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Neden Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası herhangi bir neden doğrultusunda meydana gelen haksız bir manevi ve maddi zararın giderilmesi amacı ile açılan davalardır. Bu kapsam genel olarak bireyler tarafından açılan tazminat davalarını aşağıdaki gibi detaylandırabilmemiz mümkündür.

  • İş kazalarından kaynaklanan manevi ve maddi tazminat davaları,
  • Trafik kazaları nedeni ile oluşan manevi ve maddi tazminat davaları,
  • Sözleşme ihlali nedeniyle meydana gelen manevi ve maddi tazminat davaları,
  • Suç işlenmesi nedeniyle manevi ve maddi tazminat davaları,
  • Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan, tıbbi malpraktis neticesinde manevi ve maddi tazminat davaları,
  • Boşanma davası ile birlikte açılan manevi ve maddi tazminat davaları,
  • Telif haklarının ihlali nedeniyle manevi ve maddi tazminat davaları,
  • Yazılı veya görsel basın ya da sosyal medya aracılığı ile kişilik haklarına saldırına yapılan eylemler nedeniyle açılan manevi ve maddi tazminat davaları.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Manevi ve maddi tazminat davalarının konusu ne olursa olsun, fiil ya da işleme konu olan kişiler bu davaları açabilmektedir. Örneğin; trafik ya da iş kazası doğrultusunda yaralanmış olan kazazede, doktorun hatası nedeni ile vücut bütünlüğünde zarar meydana gelen hasta, boşanma davalarında eşler birbirlerine manevi ve maddi tazminat davası açılabilmektedir. Tazminat davalarının nedeni genel olarak hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen fiili eylem neticesinde kişilerin ölümü üzerine ölenin destekte bulunduğunda aile bireyleri maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Tazminat Davası Kime Açılır?

Manevi ve maddi tazminat davaları yaralanma, ölüm, maddi zarara neden olan eylemleri gerçekleştiren tüzel ya da gerçek kişilere karşı açılabilmektedir. Bu davalar haksız fiilerde haksız fiili işleyen kişiye karşı açılmaktadır. Fakat bazı durumlarda haksız fiili işleyen kişi ile tazminat sorumlulukları bulunan çeşitli kişiler de olabilir. Örneğin; haksız fiili işleyen bireyin iş ilişkisi olan işveren nedeni ile üçüncü bir kişiye verilen zarardan da sorumludur. Bu nokta da trafik kazası ile üçüncü bir kişiye zarar veren aracın şoförü de sahibi de sorumludur. Borçlar hukukunda bu durum tehlike sorumluluğu olarak ifade edilmektedir. Tazminat davaları iki tarafa karşı da açılabilmektedir.