Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği; nedeni ekonomik, bölgesel ve sektörel krizlere ya da mücbir sebeplere dayanan, çalışma sürelerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici bir şekilde en az 3’te 1 oranında azalma ya da süreklilik aranmaksızın faaliyetlerin tamamen – kısmen 4 haftalık süre ile durdurulması durumunda üç ayı aşmayan sürelerle sigortalılara çalışma imkânı bulamadıkları zaman için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan gelir desteği sağlanması anlamına gelir.

Kısa çalışma ödeneği belli şartların yerine getirilmesi ile faydalanılacak bir konu olur. Bu ödenekten yararlanmak adına hem çalışan hem de işverenin şartlara konu olduğu görülür. Yani sadece işveren ya da sadece işçinin koşulları yerine getirmesi yeterli olmaz.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanabilmenin Şartları

Kısa çalışma ödeneklerinin elde edilebilmesi amacı ile işveren ve işçilerin yerine getirmesi gereken koşullar birbirinden farklılaşmaktadır. Bu anlamda aşağıda ayrı ayrı ifade edilen ödenek şartlarının gerçekten sağlanıp sağlanmadığına bakmak gerekir.

İşverenin Yerine Getirmesi Gereken Koşullar

İşletmenin sahibi olan işverenin bu sıfat ile çalışmanın 3’te 1 oranında azaldığını veya sürekli olmaksızın faaliyetin kısmen ya da tamamen 4 hafta süre ile durdurulduğunu İŞKUR’a bildirmesi şarttır. İŞKUR müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek olan denetimle bu durumun varlığı tespit edilmelidir.  Kısa çalışma ödeneklerinden yararlanmak isteyen işverenler için herhangi bir işçi sayısı şartı konmamıştır.

COVID-19 sürecinde işlemlerin hızlandırılması amacı ile inceleme ve denetleme işlemler evrak üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İşçinin Yerine Getirmesi Gereken Şartlar

Kısa çalışma kapsamında iş yerinde çalışan personelin son 3 yıl içerisinde 450 gün prim gününü doldurmuş olması gerekir. Söz konusu prim günlerinin son 60 gün içerisinde kesintisiz bir şekilde yatırılmış olması da ödenekten yararlanmak adına bir diğer şarttır.

Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı ve Süresi Ne Kadardır?

Kısa çalışma ödeneklerinde hesaplama günlük olarak hesaplanır. Bu kapsamda sigortalı işçinin son 12 ay içerisinde elde edilen kazanca bakılarak değerlendirilir. Günlük ortalama brüt kazancın %60’ı kısa çalışma ödeneği kapsamında alınabilecek olan ödemeye işaret eder. Söz konusu hesaplama yöntemi ile alınacak olan maksimum tutar brüt asgari ücret tutarının %150’sinden fazla olamaz.

Kısa çalışılan günlere karşılık olarak ödenecek olan tutarların her ayın 5. Gününde PTT vasıtası ile ödemesi yapılır. İşçi çalışmadığı sürelerle ilgili kısa ya da uzun vadeli sigorta primlerinin ödenmesini talep edilemez. Bu süre içerisinde İŞKUR tarafından genel sağlık sigortası primleri ödenmesi sağlanır. Kısa çalışma ile alakalı ödeneğin maksimum 3 ay olacağını ifade etmek gerekir.

Kısa Çalışma Ödeneğini Kesilmesi Mümkün mü?

Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi ile alakalı belli başlı durumlar vardır. Bu anlamda işçi bir işe girerse, yaşlılık aylığı almaya başlarsa, silah altına alınırsa, kanundan doğan ödevleri nedeni ile işinden ayrılırsa ya da geçici iş görmezlik ödeneğinin başlaması ile raporun başladığı tarih itibarı ile kısa çalışma ödeneği kesilir. Kısa çalışma ile alakalı işverenin de süreyi durdurması ödeneğin kesilmesi anlamına gelecektir.