Kira Sözleşmesi ve Kiracının Hakları

 

Kira sözleşmesi; ev sahibi ve kiracılar arasında gerçekleştirilen karşılıklı bir borç anlaşmasıdır. Ev sahibi, sözleşmede belirlenen evin kiralanması yükümlülüğünü yerine getirmeyi borçlanırken kiracının da ev kirasını borçlandığı ifade edilebilir. Bu anlamda sözleşmeden doğan borcu ödemek durumunda olan tarafların çeşitli hak ve sorumluluklarından bahsetmek gerekir.

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki ilişkinin sözleşmeden ortaya çıktığı kabul edilse de Borçlar Kanunu 6098’de kiracı ve ev sahiplerinin hakları sıralanmıştır. Bu nedenle de iki tarafın hak ve sorumluluklarını dikkate almaları gerekir.

Kontrat Süresi

Kontrat süresi boyunca ev sahibi ve kiracı arasında borç ilişkisi devam eder. Kontrat uyarınca ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir. Bunun yanında kiracı önceden haber vermek koşulu ile evden çıkma hakkını kullanabilir. Sözleşmeden doğan borçlar ev boşaltıldığı ana kadarki süre içerisinde kesinlikle ödenmelidir.

Konut Yapı Masrafları

Kiracı, kiralamış olduğu evde herhangi bir masraf ve tamirat yaptıysa bu masrafları ev sahibinden talep edebilir. Ancak bu masrafların evin yapısı ile alakalı olması gerekir. Kiracının yaptığı ödemeleri kiradan düşme ya da ev sahibinden alma hakkı vardır.

Kira Devri

Kira sözleşmesinin tarafı olan kiracı, kiraladığı evin tamamını ya da bir kısmını başkasına devredebilir. Bu, kiracının haklarından bir tanesi olurken ev sahibinin bu konuda kısıtlayıcı bir şartı yoksa aksine işlem yapması söz konusu olmaz.

Depozito Hakkı

Ev kiralandığı sırada kiracı, ev sahibine bir depozito vermişse ve ev boşaltıldığında herhangi bir hasar yoksa kiracı depozitoyu geri alabilir. Bu durumda ev sahibinin depozitoyu vermeme gibi bir hakkı yoktur. Depozito 3 aylık kira bedelinden fazla olamaz.

Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çoğu zaman hakların net olarak bilinmemesinden kaynaklandığını ifade etmek gerekir. Bu noktada en çok karşılaşılan durum ise ev kiradayken satışının gerçekleştirilmesidir. Peki, kiralık ev satıldığında kiracının durumu ne olur?

Kiralık Evin Satışı Sonrası Kiracıların Hakları

Kiralık bir evin satışı sonrasında evde hala oturan kiracıların hemen çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu durumda en önemli detay ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkidir. Evi yeni satın alan ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için evin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde başka bir evinin olmaması gerekir. Bu şart sağlanıyorsa bu sefer devreye süreler girecektir.

Yeni ev sahibi satın aldığı evin kiracı tarafından boşaltılmasını istiyorsa 30 gün içerisinde noter kanalıyla ihtar çekmek zorundadır. 30 gün içerisinde ihtar çekilmemesi durumunda kiracının evde oturmaya devam edeceğinin kabul edildiği anlaşılır. Bu durumda kiracı kontrat bitene kadar evde oturmaya devam eder.

İhtar çekilmesi durumunda ise kiracının 6 ay sonunda evi boşaltmış olması gerekir. Aksi durumda iyi niyet kuralına riayet edilmemiş olur.