is ve sosyal guvenlik hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku konusu işçi ve işveren arasındaki ilişkilerden oluşur. Günümüzde sıklıkla görülen davalar arasında yer alan iş ve sosyal güvenlik hukuku için arabuluculuk zorunlu hale getirilecektir. Arabuluculuğun gelmesi ile mahkemelerin iş yükünü azalacağı düşünülür. İş ve sosyal güvenlik hukukunun ilgilendiği dava örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İhbar
 • Kıdem
 • Fazla mesai alacakları
 • İşe iade davaları

Bu hukuk kavramına dayanarak nasıl işçilerin hakları korunuyorsa zor durumda kalan işverenlerin de hakları savunulur.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Danışmanlık Yapılan Konular Nelerdir?

is ve sosyal guvenlik hukukunda danismanlik yapilan konular nelerdir

İş ve sosyal güvenlik danışmanlığı işçi ve işvereni ilgilendiren neredeyse her konuda olaya açılık getirilmek için yapılır. Avukatlık ve Hukuk bürolarında görev yapan avukatlar bu görevi benimser. Danışmanlık yapılacak konuların listesi şu şekildedir:

 • İşçi ve işveren arası ilişkilerin düzeltilmesi
 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlığı
 • İşe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması
 • Performans değerlendirmesi
 • İnsan kaynakları yöntemi için hukuki destek sağlanması
 • İşçi ve işveren arasında oluşan problemlerin çözümlenmesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

İş ve sosyal güvenlik hukukunun hizmetleri işçi ve kurumun haklarına dayalı şekilde oluşturulur. Verilen hizmetlerin şöyle belirtilmiştir:

 • İşçilerin yaralanma ve iş göremezlik durumlarında açılan davaların takibinin yapılması
 • İşverenin sorumluluklarının çevre tarafından belirtilmesi
 • İşçiyi veya şirketi ilgilendiren herhangi bir konudan dolayı iş sözleşmesinin iptal olması durumları
 • Güncel hukuk mevzuatlarına göre hazırlanan sözleşmeler
 • Çalışan kişi ve kurumun haklarının korunması amacıyla danışmanlık yapılması
 • Fazla mesai ve yıllık ücretli izinlerin hesabı
 • Mobing ya da kötü niyet oluşturan herhangi bir durumdan dolayı açılan tazminat davalarının takibi

Ayrıca idare ve vergi hukuku bilgilerine bakabilirsiniz.

İş Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

İş hukuku alanı karşılıklı hizmet veren kişi ya da kurum düzenlemeleri ile ilgilenir. Çalışan ve iş veren bu hukuk kavramının çatısı altındadır. İşçi ve iş veren arasında herhangi bir nedenden uyuşmazlık olursa İş Hukuku ile bu giderilmeye çalışılır. İş Hukuku özelliklerine ait bilgiler şöyledir:

 • Çalışan kişinin verdiği hizmet ve bundan doğan hakları korunur.
 • Çalışan kişi devlet ya da çalıştığı kurumdan dolayı herhangi bir haksızlığa uğrarsa bu konuda yasal yollardan hakkını arayabilir.
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku tarafından bazı belirlenmiş kurallar bulunur ve iş veren bu kurallara dayanarak işçi çalıştırır.
 • İş hukuku sınırlarında gelişen ve karşılıklı yaşanan sorunlar halinde çözümler üretilir.
 • İş hukuku içerisinde sadece devlet hükümleri değil özel hükümler de yer alır.
 • Öncelik çalışanın haklarına verilse de İş hukuku iki tarafında haklarını korumak için oluşturulmuştur.

İş Hukukunun Bölümleri Nelerdir?

is hukukunun bolumleri nelerdir

İş hukuku bölümü üç ana başlık altında incelenir. Hukuk disiplini olarak da nitelendirilebilen iş hukuku insan hakları ve ekonomi kavramını bir arada tutar. Üç bölüme ayrılan iş hukukunun bölümleri ve ele aldığı konular şu şekildedir:

 • İş hukukunun genel esasları bölümü:
 1. İş hukuku
 2. İş veren, iş yeri, alt iş veren, iş veren vekili kavramları
 3. İş hukuku yargısı ve yaptırımları
 4. İş hukukunun genel özellikleri
 5. İş hukukunun kaynakları
 • Bireysel iş hukuku bölümü:
 1. İşçi ve iş veren arasındaki düzenlemeler
 2. İşçi ve iş veren arasında yapılan sözleşme
 3. İş sözleşmesinin içeriği
 4. İşçinin hak ve borcu
 5. İş sözleşmesinin feshedilmesi
 6. İş sözleşmesi feshinden sonra ortaya çıkan tazminatlar

İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Deniz İş Kanunu bu bölümü   düzenleyen kanunlardır.

 • Toplu iş hukuku bölümü:
 1. İşçilerin toplu bir şekilde gündeme getirdiği sendikalar ile işveren ve devlet arasındaki ilişkilerin tümü
 2. Sendikaların oluşumu ve faaliyetleri
 3. Sendika tarafından yansıyan hak ve özgürlükler
 4. Toplu görüşmeler
 5. Toplu iş sözleşmeleri

Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu bu bölümü düzenleyen temel kanunlar olarak bilinir.

İş Sözleşmesi Hazırlanıp Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İş sözleşmesi hazırlayan avukatların işçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgili çözüm sağlanması için sunduğu bazı hizmetler aşağıdaki gibi listelenmiştir:

 • İşe iade
 • Eksik ya da şu ana kadar hiç ödenmemiş işçi alacakları
 • İşçi tazminatları
 • Sosyal güvenlik primlerinin takibinin sağlanması

Avukatlar bahsedilen bu konularda müvekkillerinin tarafında olup iş ve sosyal güvenlik hukuku çatısı altında dava ya da şikayette bulunma seçeneği ile hizmet sağlar.