genel hukuk

Genel Hukuk toplum içerisindeki düzenin sürdürülebilmesi, kişilerarası ilişkilerin düzenlenebilmesi ve ortak yaşamın güvenilir ve adaletli bir biçimde sürdürülebilmesi için devlet tarafından belirlenen kurallar bütünü olarak bilinmektedir. Genel Hukuk kuralları evrensel değerler üzerinden yasal prensipler ile belirlenmektedir.

Genel Hukuk hem toplumun hem de devletin menfaatini göz önünde bulundurarak düzenlenmektedir. Bu nedenle ülkelerin tarihsel ve kültürel geçmişleri üzerinden birikimli olarak ilerleyerek güncel halini almaktadır.

Genel Hukuk kurallarında temel ilkeler ve prensipler bulunmaktadır. Bu prensipler dahilinde farklı alanlarda uygulanmakta olan kuralların kendi içerisinde düzenlenmesi sağlandığı gibi yaptırımları da aynı ilkeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Genel Hukuk kuralları değişmez kurallar değildir. Fakat mevcut ilkelerin çizgisinden kopmadan güncel verilerin ışığında toplumun ihtiyaçlarının gözetilmesi ile yeniden düzenlenmesi de mümkün olmaktadır.

Genel Hukuk Kurallarının Özellikleri Nelerdir?

genel hukuk kurallarinin ozellikleri nelerdir

Genel Hukuk kurallarının özellikleri devlet tarafından güvence altına alındığı için şu şekilde belirlenmektedir:

 • Genellik özelliği sayesinde kuralların şahsi değil herkese yönelik uygulanabilir olduğu belirlenmektedir. Bu genellik özelliği kapsamında ihtiyaca yönelik istisnaların belirlenmesi söz konusu olabilmektedir.
 • Soyutluk özelliği hukuk kurallarının bir olay üzerinden değil tüm olaylar üzerinden aynı değerlendirmeleri yapmasını içermektedir.
 • Süreklilik özelliği kapsamında ise belirlenen hukuk kurallarının belirli bir dönemde değil yürürlükte olduğu süre boyunca geçerli olduğu belirlenmektedir. Fakat bütçe kanunları gibi özel durumların ise her yıl yenilenerek çıkarılması istisnai durum olarak gösterilmektedir.
 • Bağlayıcılık özelliği ise bir ülke içerisinde bulunan herkesin bu hukuk kurallarına uyma zorunluluğunu içermektedir.

Genel Hukukun İşlevleri Nelerdir?

Genel Hukukun işlevleri tarih boyunca toplumsal alan içerisinde neden gerekli olduğunu belirleyen faktörler olarak bilinmektedir. Bu işlevlerin başında adaletin ve düzenin sağlanması gelmektedir. Her ikisi de hukukun işlevselliğinin somut göstergeleri olarak bilinmektedir.

Adalet ve düzen, toplu yaşam yani sosyal hayat içerisinde güven içerisinde yaşanmasını sağlayan iki önemli kavram olarak bilinmektedir. Kişilerin haklarının korunması ve korunmaması durumunda ise yaptırımlar yoluyla düzenin sürdürülebilmesi ancak bu şekilde mümkün olmaktadır.

Genel Hukuk işlevleri kapsamında bir toplum içerisinde barışçıl bir biçimde yaşamak mümkün olmaktadır. Bu ortamın bozulması durumunda ise cezai yaptırımlarla caydırıcılığın sağlanması da düzenin devamlılığı açısından önemli olmaktadır.

Ayrıca ceza hukuku detaylarını inceleyebilirsiniz.

Türk Hukuk Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

turk hukuk sisteminin ozellikleri nelerdir

Türk Hukuk Sistemi özellikleri Kıta Avrupası Hukuk Sistemi bağlamında düzenlenmiş olan bir sistem olarak bilinmektedir. Bu sistem üzerinden belirlenmiş özellikleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Hukuk Sistemi tarihçesinden farklı olarak laik bir hukuk sistemi olarak düzenlenmiştir.
 • Hukuk birliği düzen bulunmakta olup yalnızca tek bir sistem geçerli olmaktadır. Farklı ülkelerdeki şeri ve örfi hukuk gibi ayrımlar bulunmamaktadır.
 • Türk Hukuk Sistemi, yazılı metinler üzerinden sürdürülmektedir. Sözlü olan kısımlar yalnızca sistemi güçlendirmek için kullanılmakta olup kuralların yazılı sistem içerisinde yer alması sağlanmaktadır.
 • Yargı sistemi ayrı bir organ olarak işlemekte olup herhangi bir müdahalenin olmadığı bağımsız sistemler olarak bilinmektedir.
 • Kamu Hukuku ve Özel Hukuk arasındaki ayrım üzerinden bütünleştirilmiş bir sistem bulunduğu bilinmektedir.

Türk Hukuk Sistemi kökünü geçmişten almış olmasına rağmen Cumhuriyet dönemi sonrasında Avrupa kaynaklarından beslenerek laik bir sistem haline dönüştürülmüştür. Bu sayede uluslararası alanda da geçerli ve güvenilir bir sistem olarak kabul edilmektedir.

Hukuk Sisteminde Yaptırımlar Nelerdir?

Hukuk sisteminde yaptırımlar, yazılı kurallara uyulmaması durumunda uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar her kural bazında farklı şekillerde uygulanmakta olup şöyle sıralanmaktadır:

 • Ceza
 • Cebri İcra
 • Tazminat
 • Geçersizlik
 • İptal

Tüm bu yaptırımların farklı seviyeleri ya da uygulanmaları bulunmaktadır. Fakat Genel Hukuk sistemi üzerinden bu yaptırımların da nasıl uygulanacağına dair bir çerçeve belirlenmesi söz konusu olduğundan objektif bir uygulama alanı olarak bilinmektedir.

Ceza uygulamaları genel olarak en ağır yaptırımlar olarak bilinmektedir. Fakat cezai uygulamaların da işlenen suç kapsamında farklılaşması sistemin adaletli bir biçimde işlemesi için oldukça önemli bir konu olarak bilinmektedir. Bu ilke eşitlikten ziyade uygulamaların adaletli olarak sürdürülmesi açısından önemli olmaktadır.

Genel Hukuk uygulamaları içerisinde maddi ve manevi yaptırımlar bulunduğu bilinmektedir. Bazı istisnai durumlarda manevi yaptırım ya da cezaların maddi yaptırım süreçlerine dönüştürülmesi mümkün olmaktadır. Sistem dahilinde bu uygulamalara izin verilmekte olup uygun çerçevenin belirlenmesi öncelikli durumlar arasında yer aldığı bilinmektedir.