Cinsiyet Değişikliği Davası

Cinsiyet Değişikliği Davası ya da Cinsiyet Değiştirme Davası son dönemde en çok merak edilen hukuki konulardan bir tanesi olmayı başarır. Bu kapsamda oldukça değerli olan bu konuyu ele alırken hukuki açıdan nelerle karşı karşıya kalınacağını da incelemek gerekecektir.

Cinsiyet, toplumsal rollerin ve insan yaşamının en önemli unsurlarından bir tanesi olurken toplumsal düzendeki dönüşüm cinsiyet konusunda farklılıkları da beraberinde getirmiştir. İnsanların trendler ve sosyal çevreleri bağlamında mevcut cinsiyet durumlarını değiştirmek istemeleri halinde bunu resmi bir şekilde de gerçekleştirebilirler. Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş bir durum olan cinsiyetin değiştirilmesi ile alakalı belli başlı koşullardan söz etmek gerekecektir.

Türk Hukuk Sistemi içerisinde mümkün kabul edilen durumlardan bir tanesi olan cinsiyet değişikliği için aşağıda sıralanan şartları sağlamak yeterli olacaktır.

Cinsiyet Değişikliği Davası Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesi uyarında düzenlenmiş bir konu olan Cinsiyet Değişikliği ile alakalı talep sahibi bireylerin şu şartları sağlamaları gerekir. Şartları sağlamayan ve başvuru yapan kimselerin başvuruları reddedilecektir. Bu kapsamda başvuru yapmadan çnce şu şartları taşıdığınızdan mutlaka emin olmalısınız.

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Bekar olmak,
  • Ruhen kendini cinsiyetine ait hissetmeyecek derecede olmak (Rapor),
  • Üreme yeteneğinin süreklilik arz eden bir şekilde kaybı (Rapor),
  • Mahkemece verilecek izin.

Yukarıdaki şartları sağlayan ve cinsiyet değişikliğinden yararlanmak isteyen kimselerin mahkemeye başvurarak dava açılmasını sağlayabileceklerinden söz edebiliriz. Bu kapsamda hakkı olan hemen herkesin dava açarak gerekli süreci takip edebileceğinden söz etmek gerekir.

Cinsiyet Değişikliği Davasını Kimler Açabilir?

Cinsiyet değişikliği davası açmak adına herhangi bir şekil şartı olmasa da yukarıdaki koşulların sağlanmış olması yeterlidir. Şartları sağlayan ve cinsiyetini değiştirerek yeni yaşam tarzına kapı aralamak isteyen kimselerin dava açmaları mümkündür.

Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimselerin başvurularını Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu noktada önemli olan ikamet adresinin bulunduğu mahkemelere başvuru yapılmasıdır. Başvurunun gerekli koşullar altında ve uygun belgelerle gerçekleştirilmesi halinde dava görülecektir. Dava sonucunda değişiklik uygun bulunursa karar Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilerek cinsiyet değişikliğinin fiilen gerçekleşmesi de söz konusu olacaktır.

Dava sürecinde bireylerin gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve dava süreçlerini yakından takip etmeleri yeterlidir. Davanın başarıya ulaşması açısından bir avukat desteğinden faydalanmak da yararlı olabilir. Türk Hukuk Sistemi içerisinde değerli bir konu olan cinsiyet Değişikliği çerçevesinde başarılı çözümlere ulaşmak ancak doğru adımlar atarak mümkündür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir