Ticari İşletmelerin Devri

Ticari İşletmelerin Devri

Ticari işletme devri; taşınmaz malların ya da aktif ve pasif olarak adlandırılan muhasebe kayıtlarının tamamen bir başka kişiye devredilmesi anlamına gelir. Burada ifade edilen kişi kavramı gerçek veya tüzel olabileceğinden dolayı işletmelerin başka işletmelere de devredilmesi mümkündür. Mal varlığının devredilmesi…