İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

  İzale-i şuyu davası ya da literatürde bilinen diğer adı ile ortaklığın giderilmesi davası; paylı ya da elbirliği mülkiyetin konu olduğu taşınır/taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın bir ortağa geçişini sağlayan dava türüdür. Davaya taraf olan herkes için benzer sonuçları bulunan bu…

 Vasiyetname Türleri

Vasiyetname Türleri

Vasiyet, miras bırakan kişinin belirli bir mal varlığı menfaatini bir kişinin lehine kazandırmış olduğu mirasçı atama niteliğinde olmayan ölüme bağlanan bir tasarruf olarak ifade edilmektedir Miras bırakan söz konusu tasarruf ile kişilere alacak hakkı niteliğinde mal varlığı menfaati sağlamaktadır. Vasiyet…

 Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Mirasta mal paylaşımına göre miras bırakan kişilerin altsoyu ve eşi ilk ve esas mirasçılar olarak ifade edilmektedir. Miras sahibinin eşinin sağ olması durumunda miras eşi ve altsoyunda bulunan çocuklarına paylaştırılır. Altsoy kapsamında genel olarak miras bırakan kişinin çocukları, torunları ve…

 Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras ya da bir başka ifade ile mirasın reddi, ölen bir kimsenin yasal mirasçıları ya da atanmış mirasçılarının miras nedeni ile ortaya çıkaracak borç veya alacakları reddetmesidir.

 Mirasta Denkleştirme Nedir?

Mirasta Denkleştirme Nedir?

Mirasta denkleştirme; miras bırakan kişinin sağlığında ve mirasçının miras bırakandan karşılıksız bir şekilde aldığı kıymetleri ve mallar aynı şekilde ya da karşılığını geri vermesinden ve söz konusu mirasın taksimi esnasında hesaba katılmasından ibaret olan işlemlerdir.