İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş hukukunda arabuluculuk hukuki olarak 12.10.2017 tarihli kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi kapsamında ulaşmıştır. Bu kanunun 3.maddesine göre 01.01.2018 tarihinden sonra ise ‘’Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade…