Bosanma Sebepleri
Bosanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebeleri; Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur. Kanun koyucu, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki başlıkta düzenlediği boşanma sebeplerini sınırlı sayıda ifade etmiştir. Genel boşanma sebepleri:

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
  • Tarafların anlaşması,
  • Ortak hayatın tekrar tesis edilememesi,

Şeklindedir. Özel boşanma sebepleri ise:

  • Zina,
  • Hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış,
  • Küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl hastalığı,

Şeklinde sıralanabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birisinin, evlilik birliği devam ederken karşı cinsten birisi ile bilerek ve isteyerek cinsel birliktelik kurması gerekir. Zinanın öğrenilmesinin ardından kişi 5 yıl içinde zina sebebine dayanarak boşanma davasını açmalıdır. Aksi takdirde bu sebepten ötürü boşanma davası açılamayacaktır.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu md.162’de dzüenlenmiş olup taraflardan birisinin diğerine karşı, ayırt etme gücünü haiz bir şekilde hayatına sona erdirmek amacıyla gerçekleştirdiği tüm fiilleri ifade eder. Pek kötü davranış, taraflardan birisinin bir diğerine karşı sağlığını tehlikeye atan, acı ve keder duymasına neden olan bilinçli hareketleri olup onur kırıcı davranış ise manevi varlığına zarar veren davranışlarının bütünüdür. Bu sebepten dolayı boşanma davasının açılabilmesi aynı zina sebebiyle boşanma davasında olduğu gibi 6 ay ve her halde 5 yıllık hak düşürücü süre bulunur.

Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma sebeplerinden birisi olan küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için söz konusu tavır ve davranışlar içerisinde bulunan eşin bunları bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekir. Söz konusu boşanma sebebi öne sürülerek açılacak boşanma davası için herhangi bir hak düşürücü süre mevcut değildir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma sebebpleri arasında özel boşanma sebeplerinden olan ve MK md.164’te düzenlenen terk; taraflardan birisinin evlilik nedeniyle yüklendiği sorumluluklarından kaçınmak amacıyla sürekli ve bilerek müşterek yaşamı terk etmesidir. Terk sebebi öne sürülerek açılan boşanma davasının kabul edilebilmesi için terk üzerinden en az 6 ay geçmeli ve terk halinin mevcutta devam ediyor olması gereklidir. Bununla birlikte, müşterek konutu terk eden eşe, ortak konuta dönmesi adına ihtar çekilmesi ve çekilen ihtara karşın kişinin 2 ay içinde ortak konuta dönmemesi gerekir.

Akıl Hastalığı

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için taraflardan birisinin akıl hastası olması, hastalığın iyileşmesine imkan bulunmaması ve bu nedenle diğer eş için müşterek yaşamın çekilemez hale gelmesi gerekir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açmak için herhangi bir hak düşürücü süre düzenlenmemiştir. Bu itibarla şartların mevcut olması halinde her zaman akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genel boşanma sebepleri arasında olup söz konusu sebebin kabulü için taraflar arasında kuvvetli bir ihtilaf ve şiddetli geçimsizlik olması gerekir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanılarak açılacak boşanma davası için düzenlenmiş hak düşürücü süre mevcut değildir.

Tarafların Anlaşması

Eşler, evlilik birliğini sona erdirmek için boşanma ve boşanmanın sonuçlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluna gidebilir. Bunun için en az bir yıldır evli olmaları ve boşanmanın mali sonuçları ile birlikte müşterek çocuklara ilişkin hususlarda anlaşma göstermeleri gerekir.

Ortak Hayatın Tekrar Kurulamaması

Ortak hayatın tekrar kurulamaması, genel boşanma sebeplerinden bir diğer olup TMK md.166/4 üzere ifade edilmiştir. Kanunda sınırlı sayıda düzenlenen boşanma sebeplerinden herhangi birine dayanılarak açılan boşanma davasında davanın reddine karar verilmesi ve kararı takiben üç yıl geçmesi sonucunda taraflar ortak hayatı tekrar tesis edememiş ise bu takdirde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir ve tarafların birinin talebi üzerine boşanma kararı verilir.

Boşanma sebepleri başlıklı makaleden de anlaşılacağı üzere açılacak boşanma davasının boşanma sebeplerinden en az birisine dayanılarak açılması zaruridir. Kişi, boşanma sebeplerinden herhangi birisini öne sürerek boşanma davası açacağı zaman, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamamak adına deneyimli bir boşanma avukatı ile iletişim sağlayarak hukuki destek alabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir