Alkollu Arac Kullanma Cezasi
Alkollu Arac Kullanma Cezasi

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Motorlu araçlar yaygın kullanımı nedeniyle hukuk düzeni tarafından düzenleme altına alınmış ve trafik güvenliğini sağlamak adına, sürücülerin alkollü araç kullanmaları, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Alkollü araç kullanma cezası, alkollü sürücünün bir kaza yapmasına gerek olmaksızın uygulanır. Hukuk düzeni tarafından yaptırım altına alınan alkollü araç kullanmak, sürücülerin araç kullanma yeteneğini ve dikkatini zayıflattığı için sürücünün ehliyetine el konulması ve idari para cezası uygulanmasını gerektirir. Öte yandan, yasada öngörülen seviyenin üzerinde alkol alan sürücüler, TCK kapsamında suç işlemiş kabul edilir.

Promil Sınırı Nedir?

Karayolları Trafik Kanunu gereğince, alkol alan her sürücüye idari para cezası uygulanarak sürücü belgelerine el konulmaz. Özel araç kullanan sürücülerin alkol testi sonucunda 50 promil ve üzeri alkol aldığı tespit olunursa kişinin sürücü belgesine el konularak idari para cezası uygulanır. Özel araçlar haricinde kalan motorlu araçlar için ceza gerektiren promil sınırı 20’dir. Şoföre uygulanan alkol testi neticesinde, kanında 100 promil üzeri alkol tespit edilirse sürücü hakkında, TCK md.179 hükmü gereğince, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlediği için ceza yargılaması başlatılacaktır.

Alkollu Araç Kullanma Cezası 2022

Alkollu araç kullanma cezası 2022 yılı itibariyle şu şekildedir:

Ceza Tutarı%25 İndirim Uygulanmış HaliCeza PuanıEhliyete El Koyma Süresi
1. Defada  1825 TL1368,75 TL20 ceza puanı6 ay
2. Defada  2287 TL1715,25 TL20 ceza puanı2 yıl
3 ve 3’ten fazlasında 3675 TL2756,25 TL20 ceza puanı5 yıl

 

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Alkollü araç kullanma cezası; e – devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme sayfası, vergi dairesi, PTT birimleri ve belirli bankalar ile Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfası üzerinden ödenir. Şayet, alkollü araç kullanma cezası ödenmezse, kişi hakkında icra sürecine başlanır. Bu ceza, adli para cezası olmadığı için ödenmediği takdirde kişiye hapis cezası uygulanması söz konusu değildir.

Alkollu araç kullanma cezası kapsamında, kişiye tebliğ edilen idari para cezası 15 gün içerisinde ödendiği takdirde ceza mikatı üzerinde indirim yapılır. Ceza, 30 gün içinde ödenmediği takdirde ise faiz işlemeye başlar ve takiben icra sürecine başlanır.

Alkollü Araç Kullanma Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Alkollu araç kullanma cezasına itiraz; sulh ceza hakimliği ve idare mahkemesi olmak üzere iki merciye yapılabilir. Kişi, cezasına itiraz için sulh ceza hakimliğine başvuracaksa, cezanın tebliğini takip eden 15 günlük hak düşürücü süre içinde itirazı gerçekleştirmelidir. İdare mahkemesine yapılacak itiraz için hak düşürücü süre ise 60 gündür. Söz konusu süreler içerisinde ceza itirazı gerçekleştirilmediği takdirde ceza kesinleşecektir. Her iki itiraz prosedüründe de hatalı veya ihmali işlemlerden kaçınmak adına deneyimli bir avukattan hukuki yardım alınması isabetli olacaktır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, yasada düzenlenen birçok fiil ile işlenebilir. Ancak, makale konusu olan, alkollü araç kullanan sürücülerin bu suçu nasıl işleyeceği ve işlendiği takdirde cezası ifade edilecektir. Karayolları Trafik Kanunu, 100 promil alkol sınırını aşarak araç kullanan kişilerin, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediğini ifade etmektedir. Söz konusu suçu işleyen kişiye, Türk Ceza Kanunu md.179 ile hüküm altına alınan cezaya hükmedilir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işleyen kişi hakkında 2 yıla kadar süreli hapis cezasına hükmedilir ve bu durum, kişinin adli sicil kaydına da işlenir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sicil Kaydına İşler Mi?

Alkollü araç kullanılması nedeniyle sürücü hakkında uygulanan idari para cezasının hukuki niteliği suç değil kabahattir. Bu itibarla adli sicil kaydına işlemesi söz konusu değildir. Ancak, 100 promil sınırı aşarak trafik güvenliğini tehlikeye atma suçunu işleyen ve bu suç nedeniyle yargılanan kişinin adli sicil kaydına bu durum işlenecektir.

Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yapılması Halinde Sigorta Ödeme Yapar Mı?

Alkollü araç kullanan şoförler kaza yaptığı takdirde sigorta şirketleri genellikle ödeme yapmaktan kaçınır. Yapılan kaza, salt alkollü araç kullanılması nedeniyle meydana gelmişse veya sadece sigorta şirketinden ödeme almak maksadı ile yapılmışsa, sigorta şirketinin ödeme yapmaktan kaçındığı bilinmektedir. Bu tür bir durumda olay yargıya taşınır ve ispat yükü sigortacıdadır. Fakat, alkollü sürücünün gerçekleştirdiği kazada başkaca faktörler de bulunuyorsa sigortanın ödeme yapma mecburiyeti vardır. Bu tür bir durumda sigortanın ödeme yapmaktan kaçınabilmesi mümkün değildir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir